Katrine Vinnes

Fagsjef FoU og bransjesjef Teknobedriftene

Bransje og Industripolitisk avdeling

Katrine er fagsjef for forskning og innovasjon i Bransje- og industripolitisk avdeling og bransjesjef for bransjeforeningen Teknobedriftene.

Katrine har sin kjernekompetanse på teknologi, digitalisering, forskning og innovasjon; og på offentlige virkemidler som skal fremme industriens konkurranseevne på dette området. Hun har deltatt i en rekke referansegrupper og evalueringer for virkemidler med høy industrideltakelse. Gjennom bransjeforeningen Teknobedriftene jobber hun tett på bedriftene i deres teknologiske hverdag, og foreningen driver en rekke faglige forum og nettverk. I Norsk Industri inngår Katrine også i analysegruppen bak Konjunkturrapporten, og er en del av teamet bak konferansen Industri Futurum. Katrine sitter i styret til Lean Forum Norge.  

Katrine er utdannet Cand. Agric (MSc) fra NMBU og har bakgrunn fra Nærings- og handelsdepartementet og Tekna.  

> LinkedIn

> Teknobedriftene