Illustrasjon av digitale verktøy Foto: AdobeStock

Ambod - verktøy for arbeidsgivere

Her finner du verktøy som kan være nyttig for deg som arbeidsgiver.

Arbeidsplanverktøy og eksempler på arbeidstidsordninger

Trenger du hjelp med å sette opp arbeidsplaner for din bedrift? Vi har laget en rekke eksempler og maler for arbeidsplaner som er tilgjengelige for våre medlemmer.

Gå til verktøyet (krever innlogging)

E-verdier

Alle i arbeidslivet møter eksponering som kan gi arbeidsrelatert sykdom. Det kan være utfordrende for en virksomhet å ha kontroll over hva vi eksponeres for og til hvilken grad vi er eksponert. "E-Verdier" er et proaktivt verktøy for å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø.

Les mer her

Innsyn etter offentleglova i Havindustritilsynets tilsynsdokumenter

I et notat til Norsk Industri har BAHR redegjort for muligheten til å unnta bedriftsinterne dokumenter i Havtils tilsynssaker fra offentlig innsyn, herunder dokumenter som har en side til konkurransemessige forhold. I notatet redegjøres det for de rettslige utgangspunktene. Deretter drøftes kort hvordan ulike dokumentkategorier typisk vil kunne behandles når spørsmålet om innsyn kommer opp.

Gå til notatet (krever innlogging)

Kontrakter for lærlinger

Her finner du maler for arbeidskontrakter for lærlinger.

Gå til malene (krever innlogging)

Arbinn

Alt arbeidsgiver trenger på ett sted!