Kristoffer Alexander Rolland

Kristoffer Alexander Rolland

Fagsjef

Bransje og Industripolitisk avdeling

Jobber med havbruk, fiskeri og maritim industri

Kristoffer A. Rolland er fagsjef Maritim bransjeforening og Havbruksleverandørene.

Rolland har tidligere arbeidserfaring som fagarbeider i Framo Fusa og ingeniør i Aker Solutions. Han har fagbrev som platearbeider, bachelorgrad og mastergrad som ingeniør og en bachelorgrad i økonomi og administrasjon.

Rolland kom til Norsk Industri fra jobben som politisk rådgiver for KrFs stortingsgruppe der han de siste 6 årene har jobbet med Næringskomiteen, Energi- og miljøkomiteen, Arbeids- og sosialkomiteen og Finanskomiteen.