Kristoffer Alexander Rolland

Fagsjef

Bransje og Industripolitisk avdeling

Jobber med havbruk, fiskeri og maritim industri

Kristoffer A. Rolland er fagsjef Maritim bransjeforening og Havbruksleverandørene.

Rolland har tidligere arbeidserfaring som fagarbeider i Framo Fusa og ingeniør i Aker Solutions. Han har fagbrev som platearbeider, bachelorgrad og mastergrad som ingeniør og en bachelorgrad i økonomi og administrasjon.

Rolland kom til Norsk Industri fra jobben som politisk rådgiver for KrFs stortingsgruppe der han de siste 6 årene har jobbet med Næringskomiteen, Energi- og miljøkomiteen, Arbeids- og sosialkomiteen og Finanskomiteen.