Ledergruppen

Ledergruppen
4 ansatte funnet med valgt filtrering.
Harald Solberg

Harald Solberg

Administrerende direktør

Les mer

Knut E. Sunde

Direktør bransje- og industripolitisk avdeling

Jobber med: Direktør og bransje- og industripolitisk direktør i Norsk Industri.

Les mer

Carla A.M. Botten-Verboven

Direktør

Jobber med: Forhandlinger/tariffoppgjør, arbeidsgiverpolitikk, tillitsvalgskoordinering, styret og representantskapet. Direktør i organisasjon og juridisk avdeling.

Les mer

Ole Børge Yttredal

Direktør energi- og miljøavdelingen

Jobber med: Ole Børge er direktør for energi og miljøpolitikk i Norsk Industri

Les mer