Profilbilde av Halvard Moe Krogstad

Halvard Moe Krogstad

Rådgiver

Jobber med utvikling av E-læring og nettbasert kursvirksomhet, administrasjon av Norsk Industri sin kursplattform, samt organisatorisk digitalisering.

Halvard Moe Krogstad har mastergrad i STS, rettet mot digitalisering- og automatiseringsprosesser i samfunnsperspektiv, samt en bachelorgrad i pedagogikk rettet mot kompetanseutvikling og rådgivning.