Norsk Industri

Innhold

Energi/miljø

Energi/miljø
13 ansatte funnet med valgt filtrering.

Ole Børge Yttredal

Direktør

Erik Dahl-Hansen

Fagsjef

Marit Holtermann Foss

Fagsjef

Jobber med: Klima- og energirelaterte saker, kvotetildeling i tilknytning til prosessindustri, veikart, sirkulær økonomi, HMS-statistikk, treforedling, skog, transport, skogsertifisering, miljøfondet (SO2-reduksjon i prosessindustrien).

Les mer

Gunnar Grini

Bransjesjef

Sverre Alhaug Høstmark

Fagsjef

Ole Løfsnæs

Fagsjef - energi og klima

Jobber med: Energi- og kvotemarkedsanalyser, kraftnett, energi -og klimarelaterte EU-saker, kost/nytte-analyser av klimavirkemiddel og HMS-eksponeringsverdier for industribedrifter

Les mer

Jeanette Iren Moen

Fagsjef

Bror Yngve Rahm

Seniorrådgiver

Hilde Selle

Fagsjef/advokat

Cecilie R-F Skarning

Fagsjef