Energi/miljø

Energi/miljø
11 ansatte funnet med valgt filtrering.

Ole Børge Yttredal

Direktør energi- og miljøavdelingen

Jobber med: Helse, miljø og sikkerhet, samt "det indre marked", sirkulærøkonomi, økodesign og standardisering.

Les mer

Cecilie R-F Skarning

Fagsjef

Erik Dahl-Hansen

Fagsjef arbeidsmedisin

Jobber med: Arbeidsmiljø, HMS-eksponeringsverdier for industribedrifter, REACH, grenseverdier for kjemikalier.

Les mer

Gunnar Grini

Bransjesjef - Gjenvinningsbransjen

Jobber med: Økt ressursutnyttelse av avfall og industrielle biprodukter. Jobber også med ulike typer problemstillinger knyttet til ytre miljø, konkurranse og statsstøtte.

Les mer

Hilde Rajput Selle

Fagsjef/advokat

Jeanette Iren Moen

Fagsjef

Jobber med: EU/EØS-spørsmål med særlig fokus på energi, klima, indre marked og Brexit, samt internasjonal handelspolitikk.

Jobber med: Klima- og energirelaterte saker, kvotetildeling i tilknytning til prosessindustri, veikart, sirkulær økonomi, HMS-statistikk, treforedling, skog, transport, skogsertifisering, miljøfondet (SO2-reduksjon i prosessindustrien).

Les mer

Pernille Vogt

Fagsjef HMS og IA

Jobber med: Helse, miljø og sikkerhet samt Inkluderende arbeidsliv.

Les mer

Sverre Alhaug Høstmark

Fagsjef, forurensning og ytre miljø

Les mer