Norsk Industri

Innhold

Energi/miljø

Energi/miljø
15 ansatte funnet med valgt filtrering.

Jobber med: EU/EØS-spørsmål med særlig fokus på energi, klima, indre marked og Brexit, samt internasjonal handelspolitikk.

Erik Dahl-Hansen

Fagsjef

Jobber med: Arbeidsmiljø, HMS-eksponeringsverdier for industribedrifter, REACH, grenseverdier for kjemikalier.

Les mer

Gunnar Grini

Bransjesjef - Gjenvinningsbransjen

Jobber med: Økt ressursutnyttelse av avfall og industrielle biprodukter. Jobber også med ulike typer problemstillinger knyttet til ytre miljø, konkurranse og statsstøtte.

Les mer

Jobber med: Klima- og energirelaterte saker, kvotetildeling i tilknytning til prosessindustri, veikart, sirkulær økonomi, HMS-statistikk, treforedling, skog, transport, skogsertifisering, miljøfondet (SO2-reduksjon i prosessindustrien).

Les mer

Sverre Alhaug Høstmark

Fagsjef

Ole Løfsnæs

Fagsjef - energi og klima

Jobber med: Energi- og kvotemarkedsanalyser, kraftnett, energi -og klimarelaterte EU-saker, kost/nytte-analyser av klimavirkemiddel og HMS-eksponeringsverdier for industribedrifter.

Les mer

Jeanette Iren Moen

Fagsjef

Hilde Selle

Fagsjef/advokat

Cecilie R-F Skarning

Fagsjef

Knut R. Skotner

Fagsjef

Jobber med: Helse, miljø og sikkerhet, samt "det indre marked", sirkulærøkonomi, økodesign og standardisering.

Les mer

Pernille Vogt

Fagsjef - HMS og IA

Jobber med: Helse, miljø og sikkerhet samt Inkluderende arbeidsliv.

Les mer