Energi/miljø

Energi/miljø
10 ansatte funnet med valgt filtrering.

Ole Børge Yttredal

Direktør energi- og miljøavdelingen

Jobber med: Ole Børge er direktør for energi og miljøpolitikk i Norsk Industri

Les mer

Bilde av Bendik i Norsk Industri

Bendik Christian Brinchmann

Fagsjef Arbeidsmedisin

Jobber med: Arbeidsmiljø og helse

Les mer

Jobber med: Helse, miljø og sikkerhet, samt "det indre marked", sirkulærøkonomi, økodesign og standardisering.

Les mer

Gunnar Grini, bransjesjef Gjenvinningsbransjen

Gunnar Grini

Fagsjef Ytre Miljø og Bransjesjef Gjenvinning

Jobber med: Problemstillinger knyttet til ytre miljø, forurensning, ressursutnyttelse av avfall og industrielle biprodukter og mineralindustri. Jobber også med bærekraftig finans, offentlige innkjøp og konkurranse.

Les mer

Hilde Rajput Selle

Fagsjef/advokat

Jeanette Iren Moen

Bransjesjef Kraftforedlende industri / fagsjef energi og klima

Jobber med: Jobber med saker knyttet til energi, klimapolitikk og næringspolitiske saker. Har ansvar for bransjeforeningen Kraftforedlende industri.

Jobber med: Klima- og energirelaterte saker, kvotetildeling i tilknytning til prosessindustri, veikart, sirkulær økonomi, HMS-statistikk, treforedling, skog, transport, skogsertifisering, miljøfondet (SO2-reduksjon i prosessindustrien).

Les mer

Portrett av Marius Vahl

Jobber med: EU/EØS-spørsmål

Les mer

Pernille Vogt

Fagsjef HMS og IA

Jobber med: Helse, miljø og sikkerhet samt Inkluderende arbeidsliv.

Les mer