Dysleksivennlig arbeidsplass

En dysleksivennlig arbeidsplass er en arbeidsplass som legger til rette for dem med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker. Prosjektet Dysleksivennlig arbeidsplass er et samarbeid mellom Norsk Industri, Industri Energi og Dysleksi Norge.

Dysleksi, eller lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker er vanligere enn de fleste tror. Ca. 25 prosent av befolkningen har slike utfordringer i større eller mindre grad.

Med økte krav til lese og skriveferdigheter har mange dyslektikere fått en stadig mer utfordrende arbeidshverdag. Dette er en sikkerhetsutfordring, et arbeidsmiljøproblem og ikke minst begrenser de høye kravene tilgangen på arbeidskraft.

Fra skam til suksess
Mange lever bra med sine vansker og har funnet metoder fr å håndtere det i hverdagen, mens for andre er hver dag en utfordring. Ofte er det skam knyttet til å ha slike vansker og det kan være vanskelig å være åpen om for den enkelte. Dette gjelder alle nivåer i bedriften, men det antas å være flere med slike utfordringer i praktiske yrker. Åpenhet forutsetter at den enkelte opplever det trygt å fortelle om sine utfordringer. Her har mange virksomheter en vei og gå. Når bedriftens beste maskinist hver dag gruer seg til å gå på jobb på grunn av hyppige og kontinuerlige krav til å skrive avvik og lese lange prosedyrer, viser det godt at mange bedrifter står i fare for å miste dyktige operatører.

Mange krav
Ettersom kravene til lese- og skriveferdigheter har økt enormt i arbeidslivet, har det blitt langt mer krevende å ha dysleksi på arbeidsplasser enn tidligere. Før ble mange ansatt på grunn av gode praktiske ferdigheter. I dag kreves i tillegg papirer, lavt fravær fra skole og god orden og oppførsel. Det er det mange med dysleksi som ikke har. Ved å endre rekrutteringsmetoder samt gjøre arbeidsplassen mer tilrettelagt for de med lese- og skrivevansker vil vi kunne bedre rekrutteringsgrunnlaget.

Forankring og tilrettelegging
Alle ansatte har rett til å få tilrettelagt arbeidsplassen basert på de utfordringer de skulle ha. Ny teknologi har gitt oss tilgang på enkle og billige verktøy som kan gjøre hverdagen mye enklere for mange arbeidstakere. Det er derfor hverken dyrt eller vanskelig for en arbeidsplass å bli mer dysleksivennlig. Samtidig kreves det forankring og eierskap på toppen, godt partssamarbeid og kontinuerlig fokus over tid.

Gevinst
Det er mange gevinster ved å bli en mer dysleksivennlig arbeidsplass. Økt sikkerhet, bedre arbeidsmiljø gjennom inkludering og ivaretakelse av alle ansatte og ikke minst økt potensiale for å rekruttere fra hele befolkningen, ikke bare fra de med "fine papirer".

Artikler om Dysleksivennlig arbeidsliv

Sikter på å gjøre arbeidslivet dysleksivennlig for 1/4 av Norges arbeidsstyrke
Les artikkelen

Koster lite og gir enormt
Pernille og Cay hjelper folk med dysleksi til å fungere i jobben.
Les artikkelen

Bokstavene flyter
Lagerleder Kenneth hos STS Gruppen kviet seg for tester med mye teori. – Når jeg blir sliten, flyter bokstavene
Les artikkelen

Snudde skam til suksess
Roald Sandal var industriarbeideren som i mange år skjulte at han ikke kunne skrive. Utfordringene hans ble starten på et pilotprosjekt – og veien mot verdens første dysleksivennlige arbeidsplass.
Les artikkelen

Nyttige verktøy

Rapporten fra pilotprosjektet
I rapporten Dysleksivennlig arbeidsplass står det mer om hva som er gode tilretteleggingstiltak, og hva som skal til for å lykkes med å bli en dysleksivennlig arbeidsplass. Prosjektet har vært støttet økonomisk av IA-bransjeprogrammet til leverandørindustrien til olje- og gassnæringen.
Last ned rapporten her

Verktøy for lese- og skrivevansker
Video om gratis tekniske hjelpemidler til alle med lese- og skrivevansker
Få tipsene her

Opptak fra konferansen om Dysleksivennlig arbeidsliv 13. mars 2024
Se opptaket her

Opptak fra pressekonferanse om prosjektet 23. mai 2022
Se opptaket her  (opptaket starter 34 minutter ut i videoen)

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!