Norsk Industri

Innhold

Artikler

Vis filtrering

10 resultater

Type artikkel
Velg område
10 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Aktuelt, Nyhet, Miljø

  Høringsuttalelse til forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven

  I oktober 2017 sendte KLD og OED ut til høring endringer i vannforskriften, og i den forbindelse en justering av naturmangfoldloven (NML) (fordi Plan- og bygningsloven da fjernes som plangrunnlag, og man i stedet benytter NML).

 2. Aktuelt, Nyhet, HMS og IA, Miljø

  Kjenner du Norsk Industris HMS-statistikk?

  Vi samler i disse dager inn sykefraværstall for 4. kvartal 2017 og tall på personskader for året 2017 fra våre medlemsbedrifter. Frist for rapportering er 2. februar.

 3. Aktuelt, HMS og IA, Teknobedriftene, Miljø

  IA-pris til Parat Halvorsen

  Teknologibedriften Parat Halvorsen AS vant årets IA-pris i privat sektor i Vest-Agder. Prisen fikk de for årelangt og systematisk arbeid med å skape helsefremmende arbeidsplasser.

 4. Aktuelt, Miljø

  God dialog på Miljøforum2017

  Denne uken ble det niende Miljøforum avholdt i Miljødirektoratets lokaler. Det deltok nær 150 personer fra industrien og tilsynet, og Miljøforum har blitt en arena der vi får til en god og åpen dialog.

 5. Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning, Energi og klima, Miljø, Materialrommet

  Ny Stortingsmelding om avfallspolitikk

  Regjeringen har lagt frem en ny stortingsmelding – Avfall som ressurs. Meldingen handler om avfallsforebygging, ombruk og materialgjenvinning, og ikke minst opprydning av marin forsøpling.

 6. Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning, Forskning og innovasjon, Miljø, Materialrommet

  Nominert til Nordisk Råds Miljøpris

  Eyde-klyngen er nominert til Nordisk Råds Miljøpris med den begrunnelsen at de går foran som et godt eksempel for et avfallsfritt samfunn.

 7. Fagartikkel, HMS og IA, Kompetanse, Miljø

  Ringer i Vannet - Rekruttering

  "Ringer i vannet" er et prosjekt som hjelper bedriftene med å få tak i kvalifisert og motivert arbeidskraft.

 8. Aktuelt, Miljø, Designrommet, Designindustrien

  Offentlige innkjøp - ny miljøforskrift fra 1. mai

  30 % miljøvekting i offentlige anskaffelser er nærmere en realitet.

 9. Aktuelt, Miljø, Designindustrien

  Stor suksess med Fagdag miljø og kvalitet

  Fredag 11. november arrangerte bransjeforeningen Møbel+interiør Fagdag med god deltakelse og mange interessante foredrag. En konklusjon var at miljøkrav blir bare viktigere og Innkjøpsveilederen er et nyttig redskap.

 10. Aktuelt, Miljø

  Miljø og industri i skjønn harmoni

  Med over 150 påmeldte var det duket for en god start på årets Miljøforum, som Norsk Industri arrangerte i samarbeid med Miljødirektoratet.