Norsk Industri

Innhold

Artikler

Vis filtrering

131 resultater

Type artikkel
Velg område
131 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima, Internasjonalt energisamarbeid

  European Green Deal og betydningen for norsk prosessindustri

  Prosess21 har fått gjennomført et studie av European Green Deal og betydningen for norsk prosessindustri.

 2. Aktuelt, Nyhet, Elektro og energi, Maritim bransjeforening, Olje og gass, Forskning og innovasjon, Energi og klima havvind, ccs

  Norge når ikke klimamålene

  I en ny energi- og klimarapport slås det fast at Norge ikke vil nå klimamålene i 2030 eller 2050. Norsk Industri etterlyser politisk besluttsomhet i møte med omstillingen av norsk økonomi og energisektor.

 3. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima bærekraftig finans, klimavirkemidler

  Viktig med gode støtteordninger

  Norsk Industris webinar om støtteordninger for klima- og miljøinvesteringer i industrien belyste hvilke ordninger som finnes og behovet for å videreutvikle dagens ordninger.

 4. Aktuelt, Nyhet, Forskning og innovasjon, Energi og klima klimavirkemidler

  Klarsignal for Regjeringens nye Grønn plattform-satsing

  Regjeringen lanserte våren 2020 en ny satsing, Grønn plattform, som innebærer en støtte på totalt en milliard kroner over tre år som skal gå til store prosjekter basert på samarbeidskonsortier som bidrar til grønn omstilling og grønne jobber. Nå er det mulig å søke om støtte til forprosjekter.

 5. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

  Norsk Industris innspill til høringen på Langskip - fangst og lagring av CO2

  3. november deltok Norsk Industri i høringen på Meld. St. 33 (2019-2020) Langskip - fangst og lagring av CO2. Her kan du lese vårt høringsinnspill.

 6. Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene, Maritim bransjeforening, Olje og gass, Teko, Energi og klima, Designindustrien

  Det norske eksportgapet er en trussel for velferden i Norge

  3. november ble Smart Eksport-rapporten lansert. Denne viser hva vi må bli flinkere på for å tette det norske eksportgapet.

 7. Aktuelt, Energi og klima ccs

  Aker Carbon Capture inngår karbonavtale med Vattenfall

  Aker Carbon Capture (ACC) og svenske Vattenfall skal samarbeide om karbonfangst de neste to årene.

 8. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima, Statsbudsjettet ccs, Sirkulærøkonomi, klimavirkemidler

  Statsbudsjettet: høringsinnspill til Stortingets energi- og miljøkomité

  Norsk Industri har sendt høringsinnspill til Stortingets energi- og miljøkomité på Statsbudsjettet.

 9. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

  Hydro sikrer langsiktig krafttilgang – etablerer felles vannkraftselskap med Lyse

  Hydro og Lyse slår sammen deler av vannkraftproduksjonen sin. Det nye selskapet blir det tredje største i Norge, og skal hete Lyse Kraft.

 10. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima havvind

  Hydrogen og havvind videreutvikler Norge som en ledende energinasjon

  To delrapporter om hydrogen og havvind fra arbeidsutvalget "Fornybar Energi til havs" er nå klare.