Norsk Industri

Innhold

Artikler

Vis filtrering

119 resultater

Type artikkel
Velg område
119 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

  Statnetts vedtak om tariffmodellen for 2021 ligger fast

  På styremøtet 25. september opprettholdt Statnett sitt tariffvedtak fra juni. Dette betyr at industrien som gruppe vil tarifferes hardere i årene som kommer.

 2. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima, Internasjonalt

  Norsk Industris innspill til EU-kommisjonen på energiområdet

  Norsk Industri har gitt innspill til to viktige høringer på energiområdet til EU-kommisjonen. Dette gjelder fornybar energi-regler og energieffektiviseringsdirektivet.

 3. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

  Sentralnettariffen - en uforutsigbar kostnad for industrien

  Statnett sitt styre besluttet 18. juni 2020 tariffmodellen i transmisjonsnettet for 2021. Dette gir industrien som gruppe en betydelig økt kostnadsbelastning i årene framover.

 4. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima, Internasjonalt energisamarbeid

  EU-kommisjonen har landet "indirekte kompensasjon"

  21. september vedtok EU-kommisjonen de nye retningslinjene for kompensasjon for indirekte karbonkostnader overveltet i kraftprisen.

 5. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima ccs

  Nytt kapittel i klimapolitikken - Norge viser vei med CCS

  21. september kunngjorde regjeringen at de beslutter å gi full støtte til Norcems anlegg for karbonfangst og -lagring i Brevik. Regjeringen forsikrer at de også vil støtte Fortums anlegg på Klemetsrud dersom de får støtte fra EU.

 6. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima, Internasjonalt klimavirkemidler, energisamarbeid

  Omfattende klimaplan fra EU lagt frem

  Europa-kommisjonens president Ursula van der Leyen la 16. september frem forslag om at EUs utslippsmål for 2030 skal være 55 prosent. Nå kommer en oppfølging i en form av en bred plan om hvordan de skal oppnå det nye målet for 2030.

 7. Aktuelt, Nyhet, Olje og gass, Energi og klima

  Nytt prosjekt skal få fart på norske leveranser til havvind

  14. september ble prosjektet "Utvikling av norske leveransemodeller innenfor havvind» sparket i gang av olje- og energiminister Tina Bru.

 8. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima, Internasjonalt klimavirkemidler

  Karbontoll bør være siste utvei

  EU foreslår å innføre "karbontoll" for å hindre at europeisk industri flytter ut eller blir utkonkurrert av importprodukter fra land der klimapolitikken er slappere og utslippskostnadene lavere. Norsk Industri er svært skeptiske til en slik løsning.

 9. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima havvind

  GIEK vil finansiere flytende havvind i Norge

  På forsommeren ble det klart at GIEK sammen med kommersielle banker har anledning til å være med på å finansiere flytende vindkraft også i Norge på norsk sokkel i Nordsjøen.

 10. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima ccs

  To CO2-fangstanlegg er dobbelt så bra som ett

  INNLEGG: Skal regjeringen nå de nasjonale klimamålene, og bidra til Europas mål og den globale klimautfordringen, er tiden inne for å sette kraft bak festtalene og støtte begge fangstprosjektene Norcem og Fortum Oslo Varme.