Norsk Industri

Innhold

Artikler

Vis filtrering

23 resultater

Velg område
Type artikkel
23 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima, Miljø

  Ny NOx-avtale signert

  Norsk Industri og 14 næringsorganisasjoner signerte i dag ny NOx-avtale med myndighetene. Miljøavtalen gjelder til 2025 og vil bidra sterkt til at Norges NOx-utslipp reduseres.

 2. Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene, Energi og klima, Havrommet

  Lanserte veikart for laksen

  Fotavtrykket skal ned og eksporten skal opp. Det er budskapet i Norsk Industris Veikart for sunn vekst i havbruksnæringen.

 3. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

  Industrien vil bli utslippsfri

  Les kommentaren fra Stein Lier-Hansen om den norske prosessindustrien og lavutslippssamfunnet.

 4. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima, Statsbudsjettet

  Tilskudd til videre planlegging av fullskala industriell utnyttelse av CO2

  Regjeringen foreslår å bevilge to millioner kroner til tilrettelegging for videre planlegging av fullskala industriell utnyttelse av CO2 ved Finnfjord AS i revidert budsjett 2017.

 5. Aktuelt, Nyhet, Økonomi, Energi og klima, Havrommet, Materialrommet industrimeldingen

  CO2 kompensasjonsordningen videreføres etter 2020

  Norsk Industris innspill til Regjeringen arbeid med industrimeldingen er i stor grad basert på veikartet som er utarbeidet for prosessindustrien.

 6. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima, Internasjonalt

  Innspill fra Norsk Industri vedrørende Vinterpakken 2016

  Norsk Industri representerer Norges største energiforbrukere, som vil berøres markant av mange elementer i Vinterpakken. Vårt innspill er derfor primært rettet inn mot de elementer som har størst konsekvenser for våre industribedrifter.

 7. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima, Internasjonalt

  Rådet møter Europaparlamentet til tøffe forhandlinger

  28. februar ble EUs miljøministre enige om en felles forhandlingsposisjon før de møter Europaparlamentet og Kommisjonen i den såkalte trialog-prosessen.

 8. Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene, Maritim bransjeforening, Energi og klima, Internasjonalt

  Lier-Hansen i Brussel

  Stein Lier-Hansen var 24. februar i Brussel for å føre samtaler med bl.a. Eftas overvåkingsorgan, ESA, om de pågående sakene Norsk Industri har overfor ESA.

 9. Aktuelt, Politisk sak, Nyhet, Energi og klima, Internasjonalt

  Miljøkomiteens forslag om ETS godkjent

  EU-parlamentet godkjente i går Europakommisjonens forslag til endring av reglene i EUs utslippskvotesystem, EU ETS.

 10. Aktuelt, Nyhet, Treforedling, Energi og klima

  Presenterte Veikart for treforedlingsindustrien

  Treforedlingsindustrien i Norge har utarbeidet et veikart som beskriver mulighetene i bransjen mot 2050, og gir anbefalinger for hvordan man kan nå visjonen om grønn vekst gjennom innovasjon og fornybare råvarer.