Vellykkede Kjemikaliedager!

Publisert

Mennesker i en konferansesal

Fullt hus på Kjemikaliedagene 2024! Foto: Norsk Industri

Årets Kjemikaliedager ble gjennomført på Radisson Blu Plaza i Oslo. Det var godt over 100 deltakere som fikk med seg flere interessante temaer.

I 2020 la EU-kommisjonen la fram sin kjemikaliestrategi for bærekraft – veien til et giftfritt miljø. Dette er det største løftet på kjemikalieområdet på mange år. Strategien er veldig ambisiøs, og det legges opp til en rekke konkrete aksjonspunkter som skal gjennomføres innen 2024. Målene er en balansegang mellom å beskytte mennesker og miljø samtidig som man ønsker å styrke innovasjon og investeringer av trygge og bærekraftige produkter.

Gjennom EØS-avtalen legger denne strategien rammene også for Norge. Flere av temaene på Kjemikaliedagene berørte ulike deler av kjemikaliestrategiens aksjonspunkter. Norsk næringsliv er aktivt involvert og arbeider å hele tiden med å følge opp og følge med på de ulike forslagene.

Statssekretær i klima- og miljødepartementet Ragnhild Sjoner Syrstad holdt innlegg om Regjeringens syn på kjemikaliepolitikken, nasjonalt, europeisk og globalt. Hun vektla blant annet i kjemikaliepolitikken så er det internasjonale samarbeidet på europeisk og globalt nivå høyt prioritert.

Dette fordi:

  • Særnasjonale regler har på dette området liten effekt for miljøet.
  • Norge er et lite land og de fleste produkter importeres fra andre land.
  • Miljøgifter spres med luft- og havstrømmer og gjennom handel med produkter - det krever internasjonale løsninger.
  • Europeiske og internasjonale løsninger gir like rammevilkår for industrien.
  • De høyest prioriterte områdene for Norge nå er:
  • Å få fortgang i regulering av de farligste stoffene i Europa og globalt
  • Å fase ut PFASer – også omtalt som «evighetskjemikalier».
  • Få mer kunnskap om farlige stoffer i plast, og regulere de som kan utgjøre en risiko.

I samarbeid med medlemsbedriftene, jobber Norsk Industri aktivt for å følge EUs kjemikaliestrategi og  myndighetenes nasjonale handlingsplan som er under revisjon, der vi vil gi konstruktive bidrag .

Vi takker alle deltakere og innledere for to fine dager!