Norsk Industris innspill til EU-høringen om PFAS-restriksjonsforslag

Publisert

European Chemicals Agency (Echa) mottok mer enn 5600 kommentarer til forslaget om å forby hele gruppen av per- og polyfluorerte stoffer (PFAS-er) innen høringsfristen 25. september 2023.

Over 4440 bedrifter og organisasjoner har svart, med over 5600 kommentarer. Målet er å redusere utslipp og bruk av kjemikalier som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø.

Norge har sammen med Sverige, Danmark, Nederland og Tyskland utarbeidet et restriksjonsforslag om å forby hele gruppen av per- og polyfluorerte stoffer (PFAS er), totalt ca. 10 000 forbindelser. PFAS er en gruppe menneskeskapte kjemiske stoffer med høyt innhold av fluor som gir dem spesielle egenskaper. Stoffene finnes i en rekke produkter både i forbrukermarkedet og industrien, for eksempel tekstiler, emballasje, kosmetikk, brannskum, kraftproduksjon, isolergass, smøremidler, høystpentbrytere, kjøle- og oppvarmingssystemer mm.. Mange av disse er allerede strengt regulert, særlig i industrien.

Forslaget er et forbud som vil inngå i det europeiske kjemikalieregelverket REACH, og skal gjelde i hele EU og EØS. Det foreslås et bredt forbud som tar utgangspunkt i hele stoffgruppen PFAS, og alle anvendelser av disse. Et tidsbegrenset forbud for visse bruksområder er inkludert i forslaget.

Restriksjonsforslaget er utviklet for å begrense fremstilling, salg, import, og bruk av PFAS alene og i stoffblandinger, samt PFAS i produkter over en viss konsentrasjon. I utgangspunktet dekkes alle bruksområder for PFAS av dette restriksjonsforslaget, uavhengig av om de har blitt spesifikt utredet eller nevnt i forslaget eller ikke. Unntakene som er foreslått gjelder for visse spesifikke anvendelser som det ikke finnes alternative løsninger for, og som er vurdert å være nødvendige for samfunnet. Eksempler på dette er enkelte medisinske anvendelser, beskyttelsesutstyr for brannkonstabler og kjølemedier i noen typer utstyr for kjøling og oppvarming. Unntakene er fordelt mellom overgangsperioder på 5 og 12 år.  +

Forslaget omfatter ikke PFAS i brannskum, ettersom dette er omfattet av et annet reguleringsforslag utarbeidet av ECHA.

Norsk Industri med utvalgte medlemsbedrifter hadde et fysisk møte med Miljødirektoratet 21. august. Dette var veldig positivt, og vi fikk gitt gode innspill fra ulike bransjer til Miljødirektoratet. De oppfordret oss til å sende høringsinnspill direkte til EU, da det er her påvirkningsmulighetene er. Norsk Industri har sendt inn kommentarer til ECHA og Miljødirektoratet.

> Last ned våre kommentarer

> Gå til ECHAs sider om høring av PFAS-forslaget