Norsk Industri

Innhold

Artikler

Vis filtrering

91 resultater

Type artikkel
Velg område
91 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Aktuelt, Nyhet, Maritim bransjeforening, Forskning og innovasjon, Energi og klima, Internasjonalt, Statsbudsjettet ccs, klimavirkemidler

  Statsbudsjettet må bidra til å styrke bedriftenes konkurransekraft

  Norsk Industri har sendt høringsinnspill til Finanskomiteen på Stortinget hvor vi ber de prioritere en rekke endringer i forslag til forslaget til neste års statsbudsjett.

 2. Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene, Maritim bransjeforening, Forskning og innovasjon, Statsbudsjettet

  Gode nyheter for Ocean Space Centre

  STATSBUDSJETTET: Regjeringen foreslår å bevilge 40 millioner kroner til forprosjektering av Ocean Space Laboratories. Dette er en veldig god nyhet for alle havnæringene.

 3. Aktuelt, Nyhet, Statsbudsjettet

  Alt om statsbudsjettet for 2021

  STATSBUDSJETTET: Regjeringen har nå kommet med sitt forslag til statsbudsjett for 2021. Her finner du en samling av Norsk Industris tanker rundt forslaget.

 4. Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene, Statsbudsjettet

  Lakseskatten innføres i havbruksnæringen

  STATSBUDSJETTET: Norsk Industri og Sjømat Norge var i mai/juni sentrale sammen med fagbevegelsens industriforbund da regjeringen foreslo og Stortinget vedtok å innføre en "lakseskatt" som skal gå til Havbruksfondet. Samtidig ble ideen fra et offentlig utvalg om å innføre grunnrenteskatt for næringen lagt bort.

 5. Aktuelt, Nyhet, Statsbudsjettet

  Endringer i satser og regler for skatt og avgift

  STATSBUDSJETTET: Det gjøres en del justeringer i avgiftssatsene, noen nye avgifter/skatter, men få endringer i de tradisjonelle skattene.

 6. Aktuelt, Nyhet, Kompetanse, Statsbudsjettet

  Gode penger til etter- og videreutdanning

  STATSBUDSJETTET: Regjeringa løyver totalt rundt 70-80 millionar kroner til etter- og vidareutdanning for industrien gjennom ulike tiltak. Pengane vil finansiere gratis etterutdanning over 1000 fagarbeidarar og funksjonærar i industrien, og skal bidra til produktivitet og omstilling.

 7. Aktuelt, Nyhet, Statsbudsjettet

  Mindre til vei, mer til jernbane

  STATSBUDSJETTET: For industrien er det viktig at samferdselsløsningene binder landet vårt sammen og knytter oss til resten av Europa. På denne måten gjøres regionale arbeidsmarkeder mer robuste, og korridorene med eksport og import blir mer effektive.

 8. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima, Statsbudsjettet

  CO2-kompensasjon helt nødvendig for industrien

  STATSBUDSJETTET: Norsk Industri er fornøyd med den nåværende CO2-kompensasjonen videreføres i budsjettet for 2021.

 9. Aktuelt, Nyhet, Maritim bransjeforening, Statsbudsjettet

  Maritim industri savner tiltak som treffer

  STATSBUDSJETTET: Mye av vår maritime industri sliter med dårlige markeder og store ekstrakostnader forbundet med korona. Regjeringen har kommet med tiltak under krisen i sommer, og også nå i statsbudsjettet.

 10. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima, Statsbudsjettet ccs

  Klare for realisering av CCS

  STATSBUDSJETTET: Regjeringen foreslår å bevilge i overkant av 2,2 milliarder kroner til fullskala CCS-prosjektet Langskip. Det er svært gledelig at regjeringen har besluttet å bevilge de midlene som skal til for å få realisert en helhetlig verdikjede.