Ny nordisk miljørapport

Publisert

Orange piper på et bygg

Foto: Nordisk Ministerråd

Nordisk Ministerråd har publisert en rapport om regelverk og myndighetspraksis når det gjelder tillatelse til forurensende virksomhet.

Den nye rapporten beskriver likheter og ulikheter mellom de nordiske landene og gir informasjon om hvordan praktisering av forurensningsregelverket. Rapporten er skrevet av Jan Darpö, emeritus professor i miljørett fra Universitetet i Uppsala. Miljømyndighetene i de nordiske landene har deltatt i en referansegruppe for arbeidet. Norsk Industri og NHO har også gitt innspill til rapporten.

Last ned rapporten: Nordic_Environmental_Permitting_Processes.pdf

Gunnar Grini, bransjesjef Gjenvinningsbransjen