Gjennomslag for klima og miljø i offentlige anskaffelser

Publisert

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt nye regler som styrker vektleggingen av klima- og miljøhensyn ved offentlige innkjøp.

Norsk Industri ser svært positivt på at regjeringen har lyttet til bedrifter som ønsker storstilt satsing på klima- og miljø i offentlige anskaffelser. Med klimautfordringene vi står ovenfor er det naturlig at offentlig sektor sterkt reduserer innkjøpenes samlede klimaavtrykk og miljøbelastning.

Med ny hovedregel i anskaffelsesforskriften skal oppdragsgiver vekte klima- og miljøhensyn med minst 30 %. Dette innebærer at anskaffelser i større grad må planlegges med klima- og miljøkrav for øye. Oppdragsgiver kan erstatte tildelingskriterier med klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen, dersom det er klart at dette gir en bedre klima- og miljøeffekt og dette begrunnes i anskaffelsesdokumentene. Forpliktelsen til å stille miljøkrav- eller kriterier gjelder ikke dersom anskaffelsen etter sin art har et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig.

Les mer hos Nærings- og fiskeridepartementet

- Vi vurderer dette som en god balanse mellom hovedregel og unntak, og i tråd med vårt forslag i høringsrunden. Det sier Gunnar Grini i Norsk Industri. De nye reglene gir et viktig signal til innkjøpere om å satse spesielt på planleggingsfasen av anskaffelsen, slik at miljøkravene treffer målrettet og rettferdig. Vektlegging av klima- og miljø gir nye markedsmuligheter og vil skjerpe og styrke industrien i Norge, avslutter han.

Tidligere artikler - Norsk Industris syn på vektlegging av kvalitet og miljø ved offentlige innkjøp:

Gunnar Grini, bransjesjef Gjenvinningsbransjen
Ida Oppen, fagsjef for bærekraft og kvalitet i Norsk Industri Designindustrien