Norsk Industri

Innhold

Artikler

Vis filtrering

35 resultater

Type artikkel
Velg område
35 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Aktuelt, Nyhet, Maritim bransjeforening, Energi og klima

  Vil bygge batterifabrikk på Sørlandet

  Investor Bjørn Rune Gjelsten og Agder Energi vil utvikle miljøvennlig storindustri på Sørlandet.

 2. Aktuelt, Nyhet, Maritim bransjeforening, Økonomi, Forskning og innovasjon, Energi og klima, Designindustrien, Arbeidsliv koronaviruset

  Innspill til Finanskomiteen om revidert

  Norsk Industri har sendt inn en rekke innspill på revidert nasjonalbudsjett til Stortingets finanskomite.

 3. Aktuelt, Nyhet, Maritim bransjeforening, Miljø

  Må opprettholde kravet om nullutslipp i verdensarvfjordene

  Klimaministeren åpner for å utsette krav om nullutslipp fra cruiseskip fra 2026 til 2030. Norsk Industri mener Norge må opprettholde kravet om nullutslipp i verdensarvfjordene fra 2026.

 4. Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning, Maritim bransjeforening, Energi og klima

  Ny utlysning i PILOT-E

  PILOT-E utlyser midler til prosjekter rettet mot utslippsfri maritim transport og klimanøytral industri. Søknadsfristen er 16. september 2020.

 5. Aktuelt, Nyhet, Maritim bransjeforening, Statsbudsjettet

  Vurderer flere tiltak for grønn skipsfart i revidert nasjonalbudsjett

  Ulike aktører i den maritime klyngen har bedt om en kraftfull tiltakspakke for å øke aktiviteten for en næring som berøres av mindre internasjonal skipsfart.

 6. Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene, Maritim bransjeforening, Olje og gass, Teknobedriftene, Forskning og innovasjon, Designindustrien koronaviruset

  Krisepakken gir gode muligheter for støtte til innovasjonsaktiviteter

  Innovasjon Norge kom 15. april med mer konkret informasjon om tiltakspakken for innovasjon. Vi anbefaler bedriftene om å orientere seg om mulighetene.

 7. Aktuelt, Maritim bransjeforening koronaviruset

  Koronakrisens påvirkning på maritim næring

  Kritiske deler av den maritime klyngen står i fare for å falle. Koronapandemien kan bli mer krevende for næringen enn både finanskrisen i 2009 og offshorekrisen til sammen. Nå må næringen spille på lag med myndighetene for å holde hjulene i gang i den maritime klyngen.

 8. Aktuelt, Nyhet, Maritim bransjeforening, Kompetanse

  Skulder ved skulder - uansett kompetanse og bakgrunn

  Magasinet Skipsrevyen har besøkt Myklebust verft i Gursken på Sunnmøre. Les magasinets leder om en helt vanlig hverdag på en arbeidsplass hvor kompetanse ikke bare handler om hvilke papirer du har.

 9. Aktuelt, Nyhet, Maritim bransjeforening, Miljø

  Store svakheter ved statens bruk av midler til opprydding i forurenset grunn og sjøbunn

  På oppdrag fra Miljødirektoratet har Menon Economics i samarbeid med Norsk institutt for vannforskning (NIVA) evaluert tildelingen av midler til opprydding i forurenset grunn og forurenset sjøbunn. I sum viser rapporten ingen eller liten samfunnsgevinst av pengebruken.

 10. Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene, Maritim bransjeforening

  Ny GIEK-garanti hjelper maritime leverandører med å vokse i nye markeder

  Aukra Maritime utenfor Molde ville levere til Aker Biomarines nye forsyningsskip for krill. Med ny finansiering fra statlige GIEK og DNB kunne bedriften oppskalere og kontrakten kom på plass. Bemanningen økte med 50 prosent.