Norsk Industri

Innhold

Artikler

Vis filtrering

40 resultater

Type artikkel
Velg område
40 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Aktuelt, Nyhet, Maritim bransjeforening, Forskning og innovasjon, Energi og klima, Internasjonalt, Statsbudsjettet ccs, klimavirkemidler

  Statsbudsjettet må bidra til å styrke bedriftenes konkurransekraft

  Norsk Industri har sendt høringsinnspill til Finanskomiteen på Stortinget hvor vi ber de prioritere en rekke endringer i forslag til forslaget til neste års statsbudsjett.

 2. Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene, Maritim bransjeforening, Forskning og innovasjon, Statsbudsjettet

  Gode nyheter for Ocean Space Centre

  STATSBUDSJETTET: Regjeringen foreslår å bevilge 40 millioner kroner til forprosjektering av Ocean Space Laboratories. Dette er en veldig god nyhet for alle havnæringene.

 3. Aktuelt, Nyhet, Maritim bransjeforening, Statsbudsjettet

  Maritim industri savner tiltak som treffer

  STATSBUDSJETTET: Mye av vår maritime industri sliter med dårlige markeder og store ekstrakostnader forbundet med korona. Regjeringen har kommet med tiltak under krisen i sommer, og også nå i statsbudsjettet.

 4. Aktuelt, Nyhet, Maritim bransjeforening, Olje og gass, Forskning og innovasjon koronaviruset

  Ny korona-analyse: 2020 kan bli et svært tungt år

  Norsk Industris ferskeste korona-undersøkelse viser at rundt halvparten av bedriftene forventer en nedgang i både ordremasse og omsetning. Bedriftene kommer også med en rekke forslag til tiltak fra myndighetene.

 5. Aktuelt, Maritim bransjeforening, Miljø

  Verftenes økonomi og eksistens trues etter pålegg om opprydding

  13 verft i Møre og Romsdal har fått pålegg om å lage planer for opprydding på havbunnen utenfor sine områder. Norsk Industri med flere mener dette er både feil fremgangsmåte og urimelig.

 6. Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning, Maritim bransjeforening, Olje og gass, Teknobedriftene, Energi og klima Sirkulærøkonomi

  Prosessindustrien satser på sirkulærøkonomi

  Prosess 21 har publisert en ny rapport om sirkulærøkonomi. Bak rapporten står en ekspertgruppe som har vært satt sammen av deltakere fra prosessindustrien, akademia, LO og Norsk Industri.

 7. Aktuelt, Nyhet, Maritim bransjeforening, Olje og gass, Økonomi, Energi og klima, Designindustrien koronaviruset

  Innspill til regjeringens eksporthandlingsplan

  Korona har gitt en lavkonjunktur som regjeringens eksporthandlingsplan må bidra til å avhjelpe for eksportindustrien. Her finner du Norsk Industris innspill til planen.

 8. Aktuelt, Nyhet, Maritim bransjeforening, Olje og gass, Økonomi, Forskning og innovasjon, Energi og klima, Designindustrien koronaviruset, havvind

  Vårt innspill til ny tiltakspakke

  29. mai kom regjeringen med en ny tiltakspakke. Her er våre innspill til "Prop. 126 L (2019–2020) og Prop. 127 S (2019–2020), økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet".

 9. Aktuelt, Nyhet, Maritim bransjeforening, Energi og klima

  Vil bygge batterifabrikk på Sørlandet

  Investor Bjørn Rune Gjelsten og Agder Energi vil utvikle miljøvennlig storindustri på Sørlandet.

 10. Aktuelt, Nyhet, Maritim bransjeforening, Økonomi, Forskning og innovasjon, Energi og klima, Designindustrien, Arbeidsliv koronaviruset

  Innspill til Finanskomiteen om revidert

  Norsk Industri har sendt inn en rekke innspill på revidert nasjonalbudsjett til Stortingets finanskomite.