Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Artikler

Vis filtrering

90 resultater

Type artikkel
Velg område
90 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning

  Anbefaler miljøavtale om plastprodukter

  Et samlet næringsliv kan redusere miljøbelastningen fra engangsplast. Det er budskapet fra en arbeidsgruppe nedsatt av regjeringen.

 2. Aktuelt, Gjenvinning

  Nye europeiske retningslinjer

  EU-kommisjonen har publisert nye retningslinjer om praktiseringen av reglene om grensekryssende avfallstransport ifm. Corona-utbruddet.

 3. Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning, Påbyggergruppen koronaviruset

  Kritiske samfunnsfunksjoner

  16. mars kom departementene med en liste over hvilke ansatte innenfor de funksjonene som er definert som samfunnskritiske som ved behov bør ha tilbud om skole- eller barnehageplass for sine barn.

 4. Aktuelt, Nyhet, Jus, Gjenvinning, Olje og gass, Påbyggergruppen, Økonomi, Forskning og innovasjon koronaviruset

  Innspill til nye strakstiltak fra regjeringen

  Adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri var søndag i møte med statsminister Erna Solberg. Temaet var nye strakstiltak, ettersom situasjonen nå er klart forverret i forhold til fredagen, da statsministeren la frem regjeringens strakstiltak.

 5. Aktuelt, Gjenvinning

  Ny utredning om overflatevann

  COWI har utført en utredning om prioriterte miljøfarlige stoffer i overflatevann på avfalls- og gjenvinningsanlegg.

 6. Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning

  Nye og viktige EU-strategier

  EU-kommisjonen har lagt frem en ny industristrategi og en ny handlingsplan for sirkulær økonomi. Begge dokumentene blir viktige for industrien i Norge.

 7. Aktuelt, Gjenvinning

  Bruk EUs kvotesystem til å prise utslipp fra avfallsforbrenning

  Regjeringen vil prise klimagassutslipp fra avfallsforbrenning. Det bør skje gjennom EUs kvotesystem.

 8. Aktuelt, Gjenvinning

  Nye muligheter for å innfri krav om finansiell sikkerhet for farlig avfall

  Miljødirektoratet har akseptert en løsning med påkravsgaranti utstedt av forsikringsselskap. Dette vil gi bedriftene større økonomisk fleksibilitet.

 9. Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning

  Viktig handlingsplan for grønne innkjøp

  Norsk Industri har gitt innspill til ny handlingsplan for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser.

 10. Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning, Økonomi

  La frem industriens sirkulær-anbefalinger

  Norsk Industri la fram industriens hovedanbefalinger for en sirkulær økonomi på konferansen Industri Futurum 23. januar 2020.