Norsk Industri

Innhold

Artikler

Vis filtrering

35 resultater

Type artikkel
Velg område
35 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Aktuelt, Gode historier, Nyhet, HMS og IA, Gjenvinning

  Norsk Gjenvinning skaper Ringer i vannet

  Norsk Gjenvinning har gjennom Ringer i Vannet-prosjektet fått tilgang til kvalifisert arbeidskraft samtidig som de tar samfunnsansvar ved å hjelpe personer med "hull i CV'n" eller som av andre grunner ikke er i jobb.

 2. Aktuelt, Gjenvinning

  Ny industri-plattform lansert

  BusinessEurope har lansert en nettbasert plattform for sirkulær økonomi i europeisk industri.

 3. Aktuelt, Gjenvinning

  Stabile mengder husholdningsavfall

  Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at mengdene husholdningsavfall, samt andelen til materialgjenvinning, holder seg stabilt i 2016.

 4. Aktuelt, Gjenvinning

  Tilskuddsordning for kasserte fritidsbåter

  Miljødirektoratet har publisert bestemmelser for tilskuddsordningen for kasserte fritidsbåter og opprettet et søknadssenter for tilskuddsmottakere.

 5. Aktuelt, Gjenvinning

  Nettverksmøte for returmetallbedrifter i Milano

  Norsk Returmetallforenings europeiske bransjeorganisasjon - EuRIC arrangerer et nettverksmøte i Milano 5. oktober.

 6. Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning, Energi og klima, Miljø, Materialrommet

  Ny Stortingsmelding om avfallspolitikk

  Regjeringen har lagt frem en ny stortingsmelding – Avfall som ressurs. Meldingen handler om avfallsforebygging, ombruk og materialgjenvinning, og ikke minst opprydning av marin forsøpling.

 7. Aktuelt, Gjenvinning

  Vil innføre avgift på avfallsforbrenning

  I den nye klimameldingen foreslår regjeringen å innføre prising av utslipp av klimagasser fra avfallsforbrenningsanlegg i ikke-kvotepliktig sektor.

 8. Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning, Forskning og innovasjon, Miljø, Materialrommet

  Nominert til Nordisk Råds Miljøpris

  Eyde-klyngen er nominert til Nordisk Råds Miljøpris med den begrunnelsen at de går foran som et godt eksempel for et avfallsfritt samfunn.

 9. Aktuelt, Gjenvinning

  Nye retningslinjer for grønnlistet avfall

  EU har vedtatt nye retningslinjer for grensekryssende transport av såkalt grønnlistet avfall.

 10. Aktuelt, Gjenvinning

  Tilskudd og vrakpant for flere typer kjøretøy

  Stortinget har vedtatt vrakpant for motorsykler, mopeder, lastebiler, bobiler og campingvogner. Miljødirektoratet har vurdert hvordan dette kan gjennomføres i praksis.