Norsk Industri

Innhold

Artikler

Vis filtrering

30 resultater

Velg område
Type artikkel
30 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning, Energi og klima, Miljø, Materialrommet

  Ny Stortingsmelding om avfallspolitikk

  Regjeringen har lagt frem en ny stortingsmelding – Avfall som ressurs. Meldingen handler om avfallsforebygging, ombruk og materialgjenvinning, og ikke minst opprydning av marin forsøpling.

 2. Aktuelt, Gjenvinning

  Vil innføre avgift på avfallsforbrenning

  I den nye klimameldingen foreslår regjeringen å innføre prising av utslipp av klimagasser fra avfallsforbrenningsanlegg i ikke-kvotepliktig sektor.

 3. Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning, Forskning og innovasjon, Miljø, Materialrommet

  Nominert til Nordisk Råds Miljøpris

  Eyde-klyngen er nominert til Nordisk Råds Miljøpris med den begrunnelsen at de går foran som et godt eksempel for et avfallsfritt samfunn.

 4. Aktuelt, Gjenvinning

  Nye retningslinjer for grønnlistet avfall

  EU har vedtatt nye retningslinjer for grensekryssende transport av såkalt grønnlistet avfall.

 5. Aktuelt, Gjenvinning

  Tilskudd og vrakpant for flere typer kjøretøy

  Stortinget har vedtatt vrakpant for motorsykler, mopeder, lastebiler, bobiler og campingvogner. Miljødirektoratet har vurdert hvordan dette kan gjennomføres i praksis.

 6. Aktuelt, Gjenvinning

  Nyttig seminar for behandlingsanleggene

  Det ble gitt mange interessante opplysninger om tankforskriften, nye BAT-konklusjoner, e-deklarering og finansielle garantier på årets seminar for behandlingsanleggene for farlig avfall.

 7. Aktuelt, Gjenvinning

  Samarbeid om gode anskaffelser

  Norsk Industri, Avfall Norge og Maskinentreprenørenes forbund inviterer til seminar og samarbeid om gode anskaffelser innen avfall og gjenvinning.

 8. Aktuelt, Gjenvinning

  Kildesorterer for et bedre miljø

  Den klart viktigste motivasjonen for å resirkulere og kildesortere avfall er at det bidrar til et bedre miljø. Kun 6 % av befolkningen mener at resirkulering og kildesortering ikke er viktig.

 9. Aktuelt, Gjenvinning

  Nye nøkkeltall for gjenvinningsindustrien

  Gjenvinningsindustrien er i vekst og omsatte for nesten 25 mrd. i 2015. Det viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå.

 10. Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning

  Næringslivet tar ansvar for egne avfallsressurser

  I Nationen 28. februar tar Kommunesektorens organisasjon (KS) til orde for at kommunene bør få ansvaret for å håndtere avfall som oppstår i næringslivet. Dette er et merkverdig og dårlig forslag.