Regjeringens sedimentplaner skaper bekymring for verftene

Publisert

Regjeringen viderefører handlingsplanen om forurensede sedimenter fra 2006 i Statsbudsjettet for 2019.

Staten har brukt flere hundre millioner på å rydde opp i en rekke områder (byer) og har fullført eller er nær ved å fullføre 7 av de opprinnelige 17 prioriterte områdene. Etter 12 år foreligger det imidlertid ingen samlet evaluering av hvor effektive tiltakene har vært og om utgiftene står i forhold til miljøgevinstene.

Norsk Industri mener Staten nå må iverksette en evaluering av pengebruken og identifisere hvilke tiltak som fungerer og hvilke som ikke fungerer før en fremmer nye tiltak overfor enkeltvirksomheter. Skal verftene klare å løfte kostbare sediment-tiltak må dessuten Staten sette av penger på Statsbudsjettet til støtte til slike tiltak.

Handlingsplanen fra 2006 retter særlig søkelyset mot veftene, uten å si at disse vil få dekket eventuelle utrednings- og tiltakskostnader. Det kommer ikke slike signaler i årets statsbudsjett.  Norsk Industri mener verftene ikke kan gjøres økonomisk ansvarlige for oppryddingskostnader etter utslipp som har vært tillatt så lenge de pågikk.