Norsk Industri

Innhold

Artikler

Vis filtrering

515 resultater

Type artikkel
Velg område
515 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

  Statnetts vedtak om tariffmodellen for 2021 ligger fast

  På styremøtet 25. september opprettholdt Statnett sitt tariffvedtak fra juni. Dette betyr at industrien som gruppe vil tarifferes hardere i årene som kommer.

 2. Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

  Frontfagsoppgjøret vedtatt

  25. september avholdt Fellesforbundet uravstemning i årets frontfagsoppgjør. Fellesforbundet har vedtatt oppgjøret.

 3. Aktuelt, Nyhet, Maritim bransjeforening, Olje og gass, Forskning og innovasjon koronaviruset

  Ny korona-analyse: 2020 kan bli et svært tungt år

  Norsk Industris ferskeste korona-undersøkelse viser at rundt halvparten av bedriftene forventer en nedgang i både ordremasse og omsetning. Bedriftene kommer også med en rekke forslag til tiltak fra myndighetene.

 4. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima, Internasjonalt

  Norsk Industris innspill til EU-kommisjonen på energiområdet

  Norsk Industri har gitt innspill til to viktige høringer på energiområdet til EU-kommisjonen. Dette gjelder fornybar energi-regler og energieffektiviseringsdirektivet.

 5. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

  Sentralnettariffen - en uforutsigbar kostnad for industrien

  Statnett sitt styre besluttet 18. juni 2020 tariffmodellen i transmisjonsnettet for 2021. Dette gir industrien som gruppe en betydelig økt kostnadsbelastning i årene framover.

 6. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima, Internasjonalt energisamarbeid

  EU-kommisjonen har landet "indirekte kompensasjon"

  21. september vedtok EU-kommisjonen de nye retningslinjene for kompensasjon for indirekte karbonkostnader overveltet i kraftprisen.

 7. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima ccs

  Nytt kapittel i klimapolitikken - Norge viser vei med CCS

  21. september kunngjorde regjeringen at de beslutter å gi full støtte til Norcems anlegg for karbonfangst og -lagring i Brevik. Regjeringen forsikrer at de også vil støtte Fortums anlegg på Klemetsrud dersom de får støtte fra EU.

 8. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima, Internasjonalt klimavirkemidler, energisamarbeid

  Omfattende klimaplan fra EU lagt frem

  Europa-kommisjonens president Ursula van der Leyen la 16. september frem forslag om at EUs utslippsmål for 2030 skal være 55 prosent. Nå kommer en oppfølging i en form av en bred plan om hvordan de skal oppnå det nye målet for 2030.

 9. Aktuelt, Nyhet koronaviruset

  Nye endringer i Covid-19-forskriften

  15. september kunngjorde regjeringen endringer i Covid-19-forskriften kapittel 2 om "Krav om karantene og isolasjon". Enkelte av endringene synes å innebære en forenkling av den tidligere ordlyden, mens andre endringer er av mer materiell karakter.

 10. Aktuelt, Nyhet, Olje og gass, Energi og klima

  Nytt prosjekt skal få fart på norske leveranser til havvind

  14. september ble prosjektet "Utvikling av norske leveransemodeller innenfor havvind» sparket i gang av olje- og energiminister Tina Bru.