Må opprettholde kravet om nullutslipp i verdensarvfjordene

Publisert

Cruise i Geirangerfjorden.

Foto: AdobeStock.

Klimaministeren åpner for å utsette krav om nullutslipp fra cruiseskip fra 2026 til 2030. Norsk Industri mener Norge må opprettholde kravet om nullutslipp i verdensarvfjordene fra 2026.

I et skriftlig svar til Stortinget, skriver klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn følgende:

«Eg tek fremdeles utgangspunkt i at nullutslippskravet skal nåast innan 2026. Det vil truleg vera behov for å gjennomføre fleire utgreiinger for å få belyst alle sidene av saka. Det er difor for tidleg for regjeringa å konkludera på dette no. Når saka er tilstrekkelig opplyst vil regjeringa komma tilbake til Stortinget med korleis oppmodingsvedtaket skal følgjast opp.»

Vi merker oss altså at det kan synes som politikerne er på gli for å utsette dette kravet. Maritim næring har tatt kravet inn over seg, det utvikles allerede mange konsepter for nullutslipp passasjertrafikk, og cruisenæringen baserer seg på at kravet gjennomføres.

Norsk maritim næring er verdensledende på teknologi, og våre utstyrsleverandører og verft har løsninger. Blant annet har vi verft som kan bygge lettvekt katamaraner med kapasitet til over 400 passasjerer og utslippsfri seiling. Slike «tilbringer-skip» kan bygges innen 2026.

- Norsk maritim næring trenger aktivitet nå, spesielt som følge av koronapandemien, sier Lars Gørvell-Dahll, bransjesjef for Maritim bransjeforening i Norsk Industri.

Norsk Industri mener også at nullutslippskravet må vurderes innført også i andre fjorder og områder i Norge.