Ny OECD-rapport om utvidet produsentansvar

Publisert

Illustrasjon som viser grønn bærekraft

Foto: malp - stock.adobe.com

OECD har publisert en ny rapport om muligheter og utfordringer ved bruk av utvidet produsentansvar for nye produktgrupper.

OECD har siden 1990-tallet vært sentrale i utvikling av utvidet produsentansvar som miljøpolitisk virkemiddel. Nå har OECD publisert en ny rapport om muligheter og utfordringer ved å ta i bruk utvidet produsentansvar for nye produktgrupper som for eksempel tekstiler. Norsk Industri har gitt innspill til arbeidet, basert på NHO-fellesskapets rapport om utvidet produsentansvar som miljøpolitisk virkemiddel.

> Gå til OECDs nye rapport

Gunnar Grini, bransjesjef Gjenvinningsbransjen