Norsk Industri

Innhold

Artikler

Vis filtrering

524 resultater

Type artikkel
Velg område
524 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Aktuelt, Nyhet, Økonomi bærekraftig finans

  Viktig rammeverk for bærekraftig finans

  EUs rammeverk for bærekraftig finans vil ha stor betydning for industrien. Norsk Industri styrker nå arbeidet med å følge og påvirke utformingen av de europeiske virkemidlene på området.

 2. Aktuelt, Nyhet, Olje og gass

  Norske leverandørbedrifters omsetning i havvind øker raskt

  Eksportkreditt, Olje- og energidepartementet og NORWEP la 30. oktober frem en rapport som viser vekst i både internasjonal og norsk omsetning for leverandører til fornybarnæringen i 2019, og havvind-markedet øker raskt.

 3. Aktuelt, Nyhet, Miljø

  EUs kjemikaliestrategi er klar

  EUs kjemikaliestrategi for bærekraft ble lansert 14. oktober 2020. Stategien er et første trinn mot nullutslippsmålet for et giftfritt miljø annonsert i EUs " Green Deal" som kom i desember 2019.

 4. Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene, Maritim bransjeforening, Olje og gass, Forskning og innovasjon, Designindustrien

  Lansering av Smart Eksport-rapporten

  Det norske eksportgapet er en trussel for velferden i Norge. 3. november presenterer Norsk Industri den nye Smart Eksport-rapporten som viser hva vi må bli flinkere på for å tette gapet.

 5. Aktuelt, Nyhet koronaviruset

  Oppdatert Covid-19-forskrift

  Forskrift om endringer i covid-19-forskriften ble vedtatt av Helse- og omsorgsdirektoratet 27. oktober.

 6. Aktuelt, Nyhet koronaviruset

  Strammer inn reglene for utenlandske arbeidstakere

  26. oktober vedtok regjeringen nye endringer i Covid-19-forskriften. Disse innebærer blant annet at reglene for utenlandske arbeidstakere skjerpes. I tillegg kommer det egne regler for arbeidsplasser i Oslo.

 7. Aktuelt, Nyhet, Maritim bransjeforening

  Regjeringen viderefører attraktivt skipsfinansieringstilbud

  Skipsfinansieringstilbudet er en låne- og garantiordning som gjelder for norske kjøp av skip fra norske verft, når skipene skal brukes i Norge. Tilbudet skulle i utgangspunktet gjelde ut 2020, men nå har regjeringen uttalt at tilbudet skal fortsette ut 2021.

 8. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima, Statsbudsjettet ccs, Sirkulærøkonomi, klimavirkemidler

  Statsbudsjettet: høringsinnspill til Stortingets energi- og miljøkomité

  Norsk Industri har sendt høringsinnspill til Stortingets energi- og miljøkomité på Statsbudsjettet.

 9. Aktuelt, Nyhet, Internasjonalt Brexit

  Brexit: null-toll på varer i påvente av endelig frihandelsavtale

  Parallelt med pågående forhandlinger om en frihandelsavtale har Norge og Storbritannia blitt enige om en midlertidig løsning som fra 1. januar 2021 skal bygge bro mellom dagens EØS-betingelser og inngåelse av en varig avtale mellom de to partene.

 10. Aktuelt, Nyhet, Økonomi

  Eiendomsskatt: Sivilombudsmannen ber kommunen omgjøre

  Sivilombudsmannen har gitt eieren av en næringseiendom medhold i at vedtak om eiendomsskatt er i strid med loven. NHO og Norsk Industri forventer at både denne kommunen og andre kommuner retter seg etter dette og omgjør de lovstridige vedtakene.