Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Artikler

Vis filtrering

430 resultater

Type artikkel
Velg område
430 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Aktuelt, Nyhet koronaviruset

  Kjære industriledere – politikken bistår nå

  I dagens koronaverden står industriledere og ansatte på dag og natt. Noen for å redde bedriften – andre for å prøve å drive den videre.

 2. Aktuelt, Nyhet koronaviruset

  Tilfreds med ny kompensasjonsordning

  Regjeringen har i dag skissert en ny, delvis kompensasjonsordning for faste kostnader for bedrifter med betydelig nedgang i omsetningen som følge av koronautbruddet.

 3. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

  OED avslår NorthConnect

  Olje- og energidepartementet (OED) meddelte 25. mars at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fatte vedtak i konsesjonssaken om en ny mellomlandsforbindelse for kraft mellom Norge og UK, NorthConnect.

 4. Aktuelt, Nyhet koronaviruset

  Råd til sektorer med arbeidere som bor på arbeidsplassen

  Arbeidsplasser der hvor ansatte bor over tid på brakkerigg eller lignende og lever tett på hverandre (anleggsvirksomheter, verft, skip og andre) vil være spesielt utsatt for smittespredning.

 5. Aktuelt, Nyhet, Kompetanse koronaviruset

  Norsk Industri ber om kompetansetiltak

  Norsk Industri kom 24. mars med en rekke innspill til regjeringens neste tiltaksplan. Blant tiltakene er det fire punkter som omhandler kompetanse.

 6. Aktuelt, Nyhet koronaviruset

  Hvordan unngå at bedriften stopper hvis dere får tilfelle av Covid-19?

  Hva gjør bedriften dersom en ansatt blir smittet? Her har vi samlet noen råd.

 7. Aktuelt, Nyhet koronaviruset

  Oppdatert situasjonsanalyse for industrien

  Vi har gjort en ny medlemsundersøkelse blant våre medlemmer. Norsk Industri mener at nye tiltak må rettes mot konkurranseutsatt virksomhet. Rapporten ble presentert på en pressekonferanse 24. mars.

 8. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima koronaviruset

  Innspill til nytt Enova-mandat

  I 2020 skal en ny avtale skal mellom Klima- og miljødepartementet og Enova på plass. Norsk Industri har innhentet synspunkter med blant annet tanke på prosjekter som ikke lar seg realisere innenfor rammen av dagens Enova-avtale.

 9. Aktuelt, Nyhet, Forskning og innovasjon koronaviruset

  Virkemiddelaktørene viser fleksibilitet i krisen

  Erfaringer fra tidligere kriser, som finanskrisen i 2008, viser at de nasjonale virkemiddelaktørene for forskning og innovasjon kan ha en viktig rolle på sikt med å bidra til å skape innovasjons- og omstillingsaktivitet i perioder med lav aktivitet. Dette kan også bli tilfellet i korona-krisen.

 10. Aktuelt, Nyhet koronaviruset

  Europeiske standarder tilgjengeliggjøres for å få smittevernutstyr raskere ut i markedet

  Standard Norge tilgjengeliggjør kostnadsfritt standardene som beskriver krav til smittevernprodukter og som kan legges til grunn for dokumentasjon.