TBU anslår konsumprisveksten til 4,1 prosent i 2024

Publisert

Geir Axelsen, leder i Teknisk beregningsutvalg (TBU).

Geir Axelsen, leder i Teknisk beregningsutvalg (TBU). Foto: Simen Gald / Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Det tekniske beregningsutvalget (TBU) har gjort en ny vurdering av prognosen for konsumprisvekst, etter de foreløpige tallene som kom i februar. Utvalget anslår fortsatt en vekst i konsumprisindeksen (KPI) på 4,1 prosent fra 2023 til 2024.

Inflasjonen er spådd fallende gjennom 2024, fra 4,6 prosent i 1. kvartal til 3,6 prosent i 4. kvartal. Under ett spås inflasjonen til 4,1 prosent i år. Det har Teknisk Beregningsutvalg slått fast i sin endelige prognose som ble offentlig 12. mars.

Anslaget er usikkert. Usikkerheten er spesielt knyttet til utviklingen i kronekursen, energiprisene og internasjonal prisvekst.

– Dette tar vi med oss inn i frontfagsforhandlingene som starter mandag 18. mars, sier Knut E. Sunde, fung. administrerende direktør i Norsk Industri.

> Les mer her (regjeringen.no)