Søkertall til videregående opplæring: Teknologi- og industrifag øker mest igjen

Publisert

Fra skolekonkurranse i automatisering i Skien, nov 2015

Foto: Norsk Industri

Utdanningsdirektoratet publiserte 21. mars søkertallene til videregående opplæring og søkere til læreplass. På landsbasis er det nå 53 prosent av søkerne har yrkesfag som førsteønske. Det er en økning på et prosentpoeng fra i fjor.

Utdanningsprogrammet Teknologi- og industrifag befester sin posisjon og er, igjen, det utdanningsprogrammet som øker mest. Denne trenden har vart i flere år og er et bevis på at rekrutteringskampanjer og god kontakt mellom skoler og bedrifter er viktig for å nå frem til ungdommen.

Imidlertid viser årets tall at jenteandelen, etter oppgang flere år på rad, har gått ned i utdanningsprogrammet teknologi- og industrifag, mens jenteandelen har økt litt i elektro- og datateknologi. Det viser viktigheten av å ha kampanjer og arrangementer rettet direkte mot jenter.

Forskjeller blant fylkene

Statistikken viser at det er store forskjeller blant fylkene. Finnmark har den høyeste andelen søkere til yrkesfag med 71 prosent. Sammenlignet med i fjor er det Møre og Romsdal som har størst økning i andelen som søker yrkesfag. I fjor søkte 60 prosent, mens søkningen i år er på 67 prosent. Oslo har fremdeles lavest søkertall med 27 prosent.

Søkere til læreplass

Det er også svært gledelig å konstatere at søkere til læreplass innen teknologi- og industrifag har økt i flere år, og øker også igjen i år. Økningen er størst i Industrimekanikerfaget.

Mer info om søkertallene finner du her