Artikler

Vis filtrering

14 resultater

Type artikkel
Velg område
14 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Millionbevilgning til forskning på biokompositter

    I desember 2019 bevilget Innovasjon Norge 17 millioner kroner til forskning og utvikling av fiberkompositter ved Borregaard og Norske Skog Saugbrugs. Partene skal jobbe med å utvikle en ny type biokompositt som blant annet kan inngå i møbler, emballasje og bilinteriør.

  2. Veikart for treforedlingsindustrien

    Treforedlingsindustrien var inkludert i veikartet for prosessindustrien med en visjon om økt verdiskaping og nullutslipp av klimagasser i 2050. Dette arbeidet følges nå opp av et eget veikart for økt verdiskaping fra treforedlingsindustrien.