Artikler

Vis filtrering

12 resultater

Type artikkel
Velg område
12 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Millionbevilgning til forskning på biokompositter

    I desember 2019 bevilget Innovasjon Norge 17 millioner kroner til forskning og utvikling av fiberkompositter ved Borregaard og Norske Skog Saugbrugs. Partene skal jobbe med å utvikle en ny type biokompositt som blant annet kan inngå i møbler, emballasje og bilinteriør.

  2. Det var en gang en tømmerstokk

    På Industri Futurum får du høre eventyret om Borregaards sirkulære historie, og hvordan de utnytter det meste av tømmerstokken til produkter som kan erstatte oljebaserte produkter.

  3. Veikart for treforedlingsindustrien

    Treforedlingsindustrien var inkludert i veikartet for prosessindustrien med en visjon om økt verdiskaping og nullutslipp av klimagasser i 2050. Dette arbeidet følges nå opp av et eget veikart for økt verdiskaping fra treforedlingsindustrien.