Norsk Industri

Innhold

Artikler

Vis filtrering

491 resultater

Type artikkel
Velg område
491 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Aktuelt, Nyhet, Kompetanse koronaviruset

  Regjeringen lanserer Utdanningsløftet 2020 – bevilger en milliard

  29. mai kom regjeringen med en ny tiltakspakke som inkluderte en milliard kroner til kompetansetiltak. Midlene går blant annet til lærlinger og til etterutdanning.

 2. Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning, Økonomi

  Vil forske på sirkulærøkonomi

  Regjeringen foreslår å bruke 100 millioner kroner til tiltak innen sirkulærøkonomi.

 3. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima koronaviruset

  Industrien blir ikke hørt i viktige klimaspørsmål

  Enova får to millarder kroner i økte bevilgninger i den nye tiltakspakken fra regjeringen. Dette er en god og viktig satsing. Samtidig er vi bekymret for at regjeringen heller ikke denne gangen fjerner det kunstige skillet mellom kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor.

 4. Aktuelt, Nyhet koronaviruset

  Kompensasjonsordningen videreføres

  Regjeringen foreslår å forlenge kompensasjonsordningen til å gjelde også i juli og august, men samtidig gjøres den mindre attraktiv.

 5. Aktuelt, Nyhet koronaviruset

  Tiltak i riktig retning

  Regjeringen la 29. mai frem økonomiske tiltak som skal styrke norske bedrifter og arbeidsplasser, og bidra til grønn omstilling. Dette er en rekke tiltak i riktig retning.

 6. Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene, Økonomi

  Skatteregimet for havbruk må avklares nå!

  I et felles innspill til Stortingets Finanskomite og Næringskomite tar Fellesforbundet, NNN, Sjømat Norge og Norsk Industri til orde for at Stortinget nå må lande på hvordan skatteregimet for havbruk skal være, og at dette gjøres gjennom et bredere forlik slik at bedriftene får avklarte rammevilkår.

 7. Aktuelt, Nyhet, Olje og gass, Energi og klima havvind

  Regjeringen gir støtte til "Utvikling av norsk leveransemodeller innen havvind"

  Leverandørindustrien og Norsk Industri har fått tildelt 10 millioner kroner i regjeringens grønne omstillingspakke til å gjennomføre prosjektet "Utvikling av norsk leveransemodeller innen havvind". Prosjektet vil ha 12 måneders varighet.

 8. Aktuelt, Nyhet koronaviruset

  Åpner for arbeidsreiser til og fra Norden

  Fra 1. juni endres reglene for smittekarantene. Samtidig åpner regjeringen for at folk kan gjennomføre jobbreiser i hele Norden uten å måtte gå i karantene.

 9. Aktuelt, Nyhet koronaviruset

  Industrien ti uker etter

  I denne korona-analysen, den femte i rekken, gjør vi opp status for industrien ti uker etter at store deler av Norge stengte ned. Industrien er hardt rammet i mai. Det blir ikke bedre i andre halvår.

 10. Aktuelt, Nyhet, Arbeidsliv koronaviruset

  Ferieavvikling for permitterte ansatte

  Norsk Industri har mottatt mange spørsmål om ferieavvikling i bedrifter med permitterte ansatte. Utgangspunktet er at også permitterte arbeidstakere skal avvikle ferie som normalt.