Norsk Industri

Innhold

Artikler

Vis filtrering

291 resultater

Type artikkel
Velg område
291 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Aktuelt, Nyhet, Økonomi

  Maskinskatt: Pågående taksering og prosess for avvikling

  21. mars var det miniseminar i regi av Norsk Industri og NHO hvor vi gikk gjennom hva som er siste nytt om maskinskatten.

 2. Aktuelt, Nyhet, HMS og IA

  Erfaringsutveksling om proaktive HMS-tiltak skal gi bedre sikkerhet

  Onsdag 21. mars var 40 HMS-ledere samlet på workshop for å utveksle erfaringer om hvordan det kan jobbes enda bedre for å forebygge ulykker og alvorlige hendelser i industrien.

 3. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

  Stort engasjement for karbonfangst

  19. mars arrangerte Norsk Industri karbonfangstseminar med stor deltagelse fra mange ulike aktører. På seminaret ble det presentert mange nye, interessante initiativ og muligheter.

 4. Finns hjørne, Nyhet

  Skriv mer om Jobbskaperne!

  Industri og næringsliv er underkommunisert i norske media. Det er synd, for når opinionen ikke fortelles om alt det positive og nyskapende som skjer, svekkes forståelsen av hva verdiskapingen betyr for Norge.

 5. Aktuelt, Nyhet

  Nye alminnelige leveringsbetingelser NL 17

  De alminnelige betingelsene for levering av maskiner og utstyr, NL 09, er på ny revidert og er nå gitt betegnelsen NL 17. Det er ved denne revisjonen gjort ganske omfattende endringer.

 6. Nyhet, Energi og klima, Internasjonalt

  Innlemmelsen av EUs 3. energimarkedspakke

  Stortinget skal behandle innlemmelsen av EØS-avtalens rettsakter som inngår i EUs tredje energimarkedspakke den 22 mars. Norsk Industri støtter regjeringens framlegg og mener det av hensyn til våre gass- og fornybarressurser er helt avgjørende at vi deltar i dette markedet på like vilkår og med like spilleregler. Det er i hovedsak dette tredje energimarkedspakke handler om.

 7. Aktuelt, Nyhet, Kompetanse TIPtopp

  Trenden er snudd for TIP!

  15. mars ble søkertallene for videregående opplæring i 2018/19 publisert. Etter flere år med nedgang for Teknikk og Industriell Produksjon (TIP) er det nå 5 prosent flere som søker VG1 TIP i år!

 8. Aktuelt, Nyhet, Forskning og innovasjon

  Ruger du på et kompetanse- eller teknologiprosjekt?

  Ruger du på et kompetanse- eller teknologiprosjekt for SMB-bedrifter, men mangler finansiering? Da kan det lønne seg å ta kontakt med Stiftelsen Teknologiformidling!

 9. Aktuelt, Nyhet, Teknobedriftene, Forskning og innovasjon

  15 milliarder for Kongsberg Gruppen

  Kongsberg Gruppen har inngått en samarbeidsavtale i Qatar om langsiktige teknologiutviklingsprogrammer innen forsvar, maritim industri og digitalisering.

 10. Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

  Tariffoppgjøret 2018 er i gang

  Mandag 12. mars overleverte LO sine krav til NHO. Her er noen viktige datoer fremover, og informasjon til NHOs medlemmer om oppgjøret.