Tariffoppgjøret 2024 er i gang

Publisert

Kravoverrekkelse

18. mars 2024: Kravoverlevering for tariffoppgjøret 2024 ved leder Jørn Eggum i Fellesforbundet og fung. adm. dir. i Norsk Industri Knut E. Sunde. Foto: Foto: Cathrine Westlie Eidal / Norsk Industri

Mandag 18. mars utleverte Fellesforbundet og Norsk Industri sine krav, og markerte med det starten på årets lønnsoppgjør.

Det er forbundsvise oppgjør i år, og da starter Fellesforbundet og Norsk Industri først, etter det som vi kaller frontfagsmodellen. Det betyr i praksis at konkurranseutsatt industri setter seg ved forhandlingsbordet først, fordi norsk økonomi er avhengig av at lønnveksten holdes innenfor rammer som industrien kan tåle.

Etterfølgende oppgjør får da frontfagsoppgjørets ramme som en norm for sine oppgjør.

Forhandlingsfrist er 21. mars. Dersom partene ikke kommer til enighet går forhandlingene til mekling over påske.

Forhandlingene med Parat gjennomføres parallellt.

Se også Fellesforbundets "Lønnsoppgjøret er i gang" 

Kontaktinfo ved tariffoppgjør

Medlemmer

E-post: henvendelsesskjema eller 23088888

Presse

Kommunikasjonssjef Cathrine W. Eidal. E-post cwe@norskindustri.no eller tlf. 47637797