Norsk Industris kommentar til Økokrims beslutning

Publisert

Norsk Industri er tilfreds med å ha mottatt beskjed om at Økokrim nå etterforsker saken relatert til Stein Lier-Hansens utstrakte bruk av organisasjonens representasjonsmidler.

Norsk Industri tar Økokrims beslutning til etterretning og vil naturligvis bistå Økokrim i videre arbeid i den grad Økokrim skulle ønske det.

Som tidligere meddelt har Norsk Industri stilt ytterligere interne undersøkelser i bero, og vil ikke heller gi ytterligere kommentarer relatert til saken.

> Les Økokrims pressemelding