Artikler

Vis filtrering

66 resultater

Type artikkel
Velg område
66 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Brukbar industriproduksjon i krevende år

  Produksjonen i industri- og bergverksbedriftene gikk ned 0,3 prosent i 2022 til en indeks på 118,9, ifølge industriproduksjonsindeksen fra Statistisk sentralbyrå. Stor variasjon mellom bransjene fra nedgang på 8,2 prosent til økning på 6,6 prosent.

 2. Fastlandseksporten økte mer enn 25 prosent i 2022

  Ved utgangen av november 2022 var vareeksporten fra fastlandsbedriftene 26 prosent høyere enn i 2021 for årets 11 første måneder. Verdien var 618 milliarder kroner i de elleve første månedene av 2022, og det var fremgang i nesten alle store varegrupper. Dette viser tall fra SSB.

 3. Høyere anslag for oljeinvesteringene i 2023

  Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass blir nå anslått til 149,7 milliarder kroner for 2023. Det er 14,4 milliarder kroner mer enn i forrige rapportering fra SSB, men indikerer fortsatt en nedgang fra 2022. Oljeselskapenes anslag for 2022 er nå 175,3 milliarder kroner.

 4. Formuesskatten øker kraftig i 2023

  Regjeringen legger opp til en fortsatt kraftig økning i formuesskatten for norske eiere. I 2022 legger regjeringen til grunn at formuesskatten nesten ble fordoblet til 26,5 milliarder kroner. For 2023 foreslår Finansdepartementet endringer som tilsier en økning til 29,5 mrd kr.