Norsk Industri

Innhold

Artikler

Vis filtrering

32 resultater

Velg område
Type artikkel
32 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Aktuelt, Nyhet, Økonomi

  Høy eksport i mars

  Eksportinntektene til fastlandsbedriftene økte med 5,7 milliarder kroner i mars, sammenlignet med mars i fjor (+17,4 prosent).

 2. Aktuelt, Politisk sak, Nyhet, Økonomi industrimeldingen

  Industrimeldingen på høring i Næringskomiteen

  19. april var det duket for høring om Industrimeldingen i Næringskomiteen på Stortinget. Her finner du Norsk Industris bidrag til komiteen.

 3. Aktuelt, Nyhet, Økonomi

  Litt lavere industriproduksjon i februar

  Produksjonen i industri- og bergverksbedriftene falt sesongjustert med 0,2 prosent i februar, ifølge Statistisk sentralbyrå. Generelt viser var det små bevegelser fra januar til februar i produksjonsindeksen.

 4. Aktuelt, Nyhet, Økonomi

  Forventing om økt Kina-eksport

  Vareeksporten til Kina har falt fra nærmere 25 milliarder kroner per år i starten av 2015 til under 20 milliarder kroner i starten av 2017. Grunnen til dette er lavere aktivitet ved kinesiske skipsverft og lavere eksport av kjemiske produkter.

 5. Aktuelt, Nyhet, Økonomi, Havrommet, Materialrommet, Designrommet industrimeldingen

  Prosessindustrien får gode svar i Industrimeldingen

  Fredag 31. mars la regjeringen fram industrimeldingen (Meld. St. 27). Med omtalen av prosessindustrien og forslagene til tiltak som legges fram i meldingen har vi fått gode svar som gir grunn til optimisme for framtida, sier Stein Lier-Hansen.

 6. Aktuelt, Nyhet, Økonomi, Havrommet, Materialrommet, Designrommet industrimeldingen

  Industrimeldingen

  Industrimeldingen St. 27 passerte statsråd fredag 31. mars. - Norsk Industri vil nå gå grundig igjennom meldingen, sier adm. direktør Stein Lier-Hansen.

 7. Aktuelt, Nyhet, Økonomi, Havrommet, Materialrommet, Designrommet industrimeldingen

  Nye satsinger i industripolitikken

  Regjeringen lanserte 30. mars 2017 en ny garantiordning for eksportrelaterte investeringer, som ligner mye på et forslag Norsk Industri oversendte regjeringen for et år siden.

 8. Aktuelt, Nyhet, Økonomi, Forskning og innovasjon, Havrommet, Materialrommet, Designrommet industrimeldingen

  Tydelig at Regjeringen vil ha mer industri i Norge

  Det vi 30. mars 2017 har fått høre om Regjeringens industrimelding, er godt nytt for industrien. Signalene er ikke til å ta feil av: Regjeringen vil ha mer industri i Norge.

 9. Aktuelt, Nyhet, Økonomi, Energi og klima, Havrommet, Materialrommet industrimeldingen

  CO2 kompensasjonsordningen videreføres etter 2020

  Norsk Industris innspill til Regjeringen arbeid med industrimeldingen er i stor grad basert på veikartet som er utarbeidet for prosessindustrien.

 10. Aktuelt, Nyhet, Økonomi

  Lavere eksport av tjenester fra industrien

  Industribedriftenes eksport av tjenester falt med 9,4 prosent (2,3 milliarder kroner) til 21,5 milliarder kroner i 2016.