Samarbeidsforum for havvind har lansert rapportserien "Fra laber bris til stiv kuling"

Publisert

En gjeng blide mennesker på rapportlansering

Lansering av rapporttrilogien "Fra laber bris til stiv kuling" i regi av Samarbeidsforum for havvind 14. mars 2024. F.v. Thomas Langford (NGI), John Olav Tande (Sintef), Yngve Børstad (Norsk Industri), statssekretær Astrid Bergmål (ED), Henna Kvam (ED) og Kristin Nergaad Berg (DNV). Foto: Norsk Industri

Samarbeidsforum for havvind og arbeidsgruppa Industri og teknologiutvikling, som er ledet av Norsk Industri, presenterte 14. mars sine anbefalinger og veikart til beslutningstagere innen politikk, offentlig forvaltning, forskning og industri.

Her kommer de med klare råd om hva som bør gjøres til hvilken tid for å nå ambisjonene med 30GW tildelt i 2040.

Dokumenttrilogien «Fra laber bris til stiv kuling» er den første utgivelsen fra arbeidsgruppa Industri- og teknologiutvikling, og ønsker å formidle de innspillene som har blitt drøftet i samarbeidsforumet. Samarbeidsforumet består av mer en 50 bidragsytere fra industrien, virkemiddelapparatet, forskning og akademia. Rapporten fokuserer på temaområdene:

  • Industriutvikling og leverandørkjeder
  • Internasjonalisering og eksport
  • Forskning, teknologiutvikling og kompetanse

Under lanseringen ble rapportene ble overlevert til Energidepartementet ved statssekretær Astrid Bergmål og seniorrådgiver Henna Kvam. Du kan se lanseringen og lese rapportene her.

Samarbeidsforum for havvind

Samle, styrke, synliggjøre

Yngve Børstad
  • Yngve Børstad
  • Sekretariatsleder i Samarbeidsforum for Havvind