Norge inngår historisk handelsavtale med India

Publisert

Jan Christian Vestre og Piyush Goyal

Jan Christian Vestre med hans indiske kollega Piyush Goyal rett etter signering av handelsavtalen. Foto: NFD / Sofie Dege Dimmen

Norge og de andre EFTA-landene er enige med India om en handelsavtale. Avtalen, som ble signert 1. mars, er historisk og vil gradvis gi nulltoll på nesten all norsk eksport til India.

Handelsavtalen er en del av regjeringens eksportsatsning Hele Norge eksporterer. Som de første i Europa får norske virksomheter tollfrihet for de fleste varer de eksporterer til India. Dette er fordeler som virksomheter i EU-land og Storbritannia foreløpig ikke har.

- India er allerede en økonomisk stormakt og har sterk økonomisk vekst. Flere industribedrifter har fått fotfeste der og eksporten vil øke i årene fremover. Da er frihandelsavtale med tollreduksjoner godt nytt, sier Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Handelsavtalen vil stimulere til økt handel, investeringer og samarbeid mellom EFTA-landene og India. India forplikter seg blant annet til å fjerne toll på de fleste norske produkter og tjenester. Med en befolkning på 1,4 milliarder mennesker er India verdens største demokrati. Per nå er Norges handel med India begrenset, men den har mer enn doblet seg de siste ti årene og det er forventet en formidabel vekst i årene fremover, ikke minst som følge av den nye handelsavtalen.

Graf som viser handel med India

Handel med India.

India har i dag til dels høye tollsatser for industrivarer og sjømat, og avtalen vil gi norske virksomheter et konkurransefortrinn på det indiske markedet. Handelsavtalen gir nulltoll for over 90 prosent av norsk eksport til India basert på indisk importstatistikk for perioden fra 2020 til 2022. Avtalen innebærer også bestemmelser om handel med tjenester, sjøfolk og personbevegelser, immaterialrett, fremme av investeringer og handel og bærekraftig utvikling.

Les hele saken på regjeringen.no

Portrett av Jeanette Iren Moen
  • Jeanette Iren Moen
  • Bransjesjef Kraftforedlende industri / fagsjef energi og klima
  • Pressebilder