Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Artikler

Vis filtrering

812 resultater

Type artikkel
Velg område
812 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Aktuelt, Nyhet, Kompetanse koronaviruset

  Vi må satse på kompetansebygging nå

  Krisen vi står overfor gir mange utfordringer for næringslivet. Mange står ovenfor permitteringer og ledighet. Vi må bruke tiden til kompetansebygging for å ruste oss for omstart.

 2. Aktuelt

  Slik kutter du EPS

  Bruk av glødetråd eller varmekniv ved kapping gir et rent snitt og hindrer at EPS rives opp og spres i naturen.

 3. Aktuelt, Nyhet koronaviruset

  Ikke behov for lokale karantene-regler

  29. mars la regjeringen frem en veileder om bruk av kommunale karantene- og innreiseregler. Regjeringen mener det ikke er behov for at kommunene innfører egne karanteneregler i tillegg til de til enhver tid gjeldende nasjonale reglene.

 4. Aktuelt, Nyhet, Kompetanse koronaviruset

  Nå kan du søke om midler til Industrifagskolen

  Korona-krisen øker behovet og kapasiteten for kompetansepåfyll, og flere industribedrifter kan nå få tilgang til Industrifagskolen.

 5. Aktuelt, Nyhet koronaviruset

  Kjære industriledere – politikken bistår nå

  I dagens koronaverden står industriledere og ansatte på dag og natt. Noen for å redde bedriften – andre for å prøve å drive den videre.

 6. Aktuelt, Olje og gass koronaviruset

  Olje- og gassindustrien donerer smittevernutstyr

  Flere olje- og gasselskaper deler av sitt overskuddslager av verneutstyr for å bøte på mangelen i helsevesenet.

 7. Aktuelt, Nyhet koronaviruset

  Tilfreds med ny kompensasjonsordning

  Regjeringen har i dag skissert en ny, delvis kompensasjonsordning for faste kostnader for bedrifter med betydelig nedgang i omsetningen som følge av koronautbruddet.

 8. Aktuelt, Kompetanse

  Populært med gratis digitale læremidler

  Mandag 23. mars gikk vi ut med et tilbud for industrifagene på videregående skoler med gratis digitale læremidler. I løpet av et par dager har vi gitt tilgang til nær 1000 brukere.

 9. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

  OED avslår NorthConnect

  Olje- og energidepartementet (OED) meddelte 25. mars at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fatte vedtak i konsesjonssaken om en ny mellomlandsforbindelse for kraft mellom Norge og UK, NorthConnect.

 10. Aktuelt, Nyhet koronaviruset

  Råd til sektorer med arbeidere som bor på arbeidsplassen

  Arbeidsplasser der hvor ansatte bor over tid på brakkerigg eller lignende og lever tett på hverandre (anleggsvirksomheter, verft, skip og andre) vil være spesielt utsatt for smittespredning.