Artikler

Vis filtrering

840 resultater

Type artikkel
Velg område
840 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Varsel om Generalforsamling 2023

    I henhold til Norsk Industris vedtekter skal medlemmene varsles om dato for ordinær Generalforsamling minst to måneder i forveien. Dette gjøres på Norsk Industris nettsider. For ordens skyld sender vi også ut et skriftlig varsel til daglige ledere i medlemsbedriftene.

  2. Brukbar industriproduksjon i krevende år

    Produksjonen i industri- og bergverksbedriftene gikk ned 0,3 prosent i 2022 til en indeks på 118,9, ifølge industriproduksjonsindeksen fra Statistisk sentralbyrå. Stor variasjon mellom bransjene fra nedgang på 8,2 prosent til økning på 6,6 prosent.

  3. Trykkeri vant eiendomsrettsak

    Trykkeribedriften Kudos Eiendom AS har i Agder lagmannsretts enstemmige dom av 25. januar 2023 fått medhold i at kommunen uriktig hadde utskrevet eiendomsskatt etter overgangsreglene som ble gitt da maskinskatten bortfalt.