Brannstatistikk 2023 for gjenvinningsbransjen er klar

Publisert

Illustrasjon: AdobeStock

Foto: AdobeStock

Rundt 85 % av brannene på gjenvinningsanlegg skyldes brukte batterier.

Brann på avfalls- og gjenvinningsanlegg er en stor utfordring for bransjen. Norsk Industri har hentet inn informasjon om over 540 brannhendelser fra 20 gjenvinningsbedrifter/-konsern. Tallene viser at feilsorterte batterier forårsaker klart flest brannhendelser på avfalls- og gjenvinningsanlegg.

Batterier stod for nesten 85 % av branntilløp og større/mindre branner, der årsaken var kjent.  Feilsorterte batterier i restavfall utgjør den største brannrisikoen. Men, også batterier i elektronikk, papir/papp og kompleksjern er oppgitt som årsak bak de innrapporterte hendelsene. Dette betyr i at vi er helt avhengig av at forbrukere og næringsliv sorterer ut batterier både fra restavfall og andre avfallsfraksjoner, dersom vi skal komme utfordringen med brann på gjenvinningsanlegg til livs.

Brannstatistikken for 2023 gir mer eller mindre samme bilde som fjorårets statistikk.

Les mer her om håndtering av brukte batterier 

Statistikken er ikke nødvendigvis representativ for hele gjenvinningsbransjen, men gir trolig et greit øyeblikksbilde. Norsk Industri har planer om årlig innsamling av brannstatistikk, fra stadig flere gjenvinningsbedrifter. Målet er at statistikken over tid skal gi et representativt bilde for bransjen.

Gunnar Grini, bransjesjef Gjenvinningsbransjen