Enighet i frontfagsoppgjøret etter svært krevende forhandlinger

Publisert

Tre personer blir intervjuet

F.v. Knut E. Sunde (Norsk Industri), Riksmekler Mats Ruland og Jørn Eggum (Fellesforbundet). Foto: Cathrine W. Eidal / Norsk Industri

På overtid 7. april kom Norsk Industri og Fellesforbundet til enighet i årets frontfagsoppgjør.

Med god hjelp fra riksmekler Mats W. Ruland og assisterende mekler Richard Saue valgte Norsk Industri og Fellesforbundet å akseptere skissen som ble fremlagt.

> Riksmeklerens møtebok (riksmekleren.no)

Partene meklet mer enn 19 timer på overtid i forhold til den opprinnelige meklingsfristen som gikk ut ved midnatt 6. april. Til slutt la Riksmekleren en skisse på bordet som begge parter valgte å akseptere.

I årets frontfagsoppgjør lå det mange krav på bordet. Et av disse har vært kravet om en etter- og videreutdanningsreform samt Fellesforbundets krav om seriøsitet.

– Dette har vært svært krevende temaer som vi har brukt mye tid på. Godt hjulpet av Riksmekleren kom vi heldigvis fram til et resultat vi kan leve med, sier Knut E. Sunde, fung. administrerende direktør i Norsk Industri.

Et krevende oppgjør

Partene ble til slutt enige om en økonomisk ramme på 5,2 prosent. Rammen består av fjorårets lønnsoverheng, effekter av sentralt oppgjør, samt beregninger for antatt lønnsglidning, det vil si sannsynlig resultat fra lokale lønnsforhandlinger. Denne rammen fra frontfaget er en norm for etterfølgende oppgjør i privat og offentlig sektor.

– Dette har vært et dyrt og vanskelig oppgjør. Vi brukte lang tid, men når Riksmekleren til slutt la fram en skisse vi kunne leve med så valgte vi å akseptere den for å unngå å sende våre medlemmer ut i en storstreik, sier Sunde.

> Slik er rammen beregnet

– Vi vil takke Fellesforbundets delegasjon for en god og konstruktiv prosess, på tross av interessemotsetninger. Vi vil også takke meklerne for god bistand i å lose oppgjøret i havn på en trygg måte, sier Sunde.

Uravstemning

Begge delegasjonene anbefaler det resultatet som nå er fremforhandlet. Oppgjøret går nå til uravstemning blant Fellesforbundets medlemmer. Fristen for denne er 7. mai 2024, med frist for tilbakemelding til Riksmekler 8. mai kl. 12.00. Styret i Norsk Industri skal for sin del behandle resultatet.

Meninger om meklingsforslaget

Medlemsbedrifter i Norsk Industri som ønsker å forkaste meklingsforslaget må gi skriftlig melding via vårt henvendelsessystem (se under) innen 7. mai 2024 om at forslaget ikke godtas (jf. Hovedavtalen § 3-5). Frist for tilbakemelding til Riksmekler 8. mai kl. 12.00.

Kontaktinfo ved tariffoppgjør

Medlemmer

E-post: henvendelsesskjema eller 23088888

Presse

Kommunikasjonssjef Cathrine W. Eidal. E-post eller tlf. 47637797

Forhandlingskalender 2024

Her finner du en oversikt over forhandlingsdatoer for de ulike overenskomstene, samt datoer for når lokale forhandlinger kan starte.