Norsk Industri

Innhold

Artikler

Vis filtrering

965 resultater

Type artikkel
Velg område
965 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Fortsatt mulig å søke støtte til Demonstrasjonsprosjekter fra Forskningsrådet i 2021

    Et Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet skal forsterke næringslivets egen satsing på å demonstrere ny teknologi for anvendelser med høy samfunnsøkonomisk nytte. Utlysningen retter seg mot petroleumsnæringen knyttet til olje- og gassvirksomhet i åpne områder på norsk kontinentalsokkel, maritim næring knyttet til grønn skipsfart og landbasert mat, miljø og bioressurser.