Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Artikler

Vis filtrering

819 resultater

Type artikkel
Velg område
819 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Aktuelt, Renseri og vaskeri koronaviruset

  Vaskerier endelig listet som kritisk samfunnsfunksjon

  24. mars kom vaskeri og renseri som leverer til helse endelig på listen over samfunnskritiske funksjoner.

 2. Aktuelt, Nyhet koronaviruset

  Hvordan unngå at bedriften stopper hvis dere får tilfelle av Covid-19?

  Hva gjør bedriften dersom en ansatt blir smittet? Her har vi samlet noen råd.

 3. Aktuelt, Nyhet koronaviruset

  Oppdatert situasjonsanalyse for industrien

  Vi har gjort en ny medlemsundersøkelse blant våre medlemmer. Norsk Industri mener at nye tiltak må rettes mot konkurranseutsatt virksomhet. Rapporten ble presentert på en pressekonferanse 24. mars.

 4. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima koronaviruset

  Innspill til nytt Enova-mandat

  I 2020 skal en ny avtale skal mellom Klima- og miljødepartementet og Enova på plass. Norsk Industri har innhentet synspunkter med blant annet tanke på prosjekter som ikke lar seg realisere innenfor rammen av dagens Enova-avtale.

 5. Aktuelt, Nyhet, Forskning og innovasjon koronaviruset

  Virkemiddelaktørene viser fleksibilitet i krisen

  Erfaringer fra tidligere kriser, som finanskrisen i 2008, viser at de nasjonale virkemiddelaktørene for forskning og innovasjon kan ha en viktig rolle på sikt med å bidra til å skape innovasjons- og omstillingsaktivitet i perioder med lav aktivitet. Dette kan også bli tilfellet i korona-krisen.

 6. Aktuelt, Nyhet koronaviruset

  Europeiske standarder tilgjengeliggjøres for å få smittevernutstyr raskere ut i markedet

  Standard Norge tilgjengeliggjør kostnadsfritt standardene som beskriver krav til smittevernprodukter og som kan legges til grunn for dokumentasjon.

 7. Aktuelt koronaviruset

  Korona: Informasjon om permittering

  Her har vi samlet relevante lenker i forbindelse med koronasituasjonen og permittering.

 8. Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene koronaviruset

  Havbruksnæringen kan gi nye arbeidsplasser i leverandørindustrien

  Norsk Industri og Stiim Aqua Cluster foreslår strakstiltak som kan dempe korona-krisen i norsk økonomi.

 9. Aktuelt, Nyhet koronaviruset

  Koronasituasjonen - transport og logistikk

  Her finner du en oppsummering av saker av betydning for transport- og logistikkområdet.

 10. Aktuelt, Nyhet koronaviruset

  Karanteneregler for utenlandske fartøy

  Vi har fått avklaring fra Helsedirektoratet vedrørende karanteneregler for fartøy som ankommer norske havner.