Alt om statsbudsjettet for 2021

Publisert

Adm. direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri

Adm. direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

STATSBUDSJETTET: Regjeringen har nå kommet med sitt forslag til statsbudsjett for 2021. Her finner du en samling av Norsk Industris tanker rundt forslaget.

Norsk Industri har lagt ut kommentarer om følgende temaer som betyr mye for industrien

Nå ligger ballen hos Stortinget. Der vil det foretas endringer på en rekke områder. Alt tyder på at regjeringspartiene sammen med FrP vil søke å danne flertall etter forhandlinger. Norsk Industri vil gjøre alle partiene i Stortinget klar over hva vi mener om de ulike sakene av industriell betydning. Noe er vi fornøyd med, på andre områder ønsker vi bedringer.

– Norsk Industri vil sammen med alliansepartnere jobbe frem til siste slutt for å søke å påvirke slik at rammebetingelsene for industrien blir så gode som mulig, vel vitende om at vi nå går inn i en internasjonal lavkonjunktur, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.