Regjeringen foreslår 100 millioner kroner til hydrogensatsing

STATSBUDSJETTET: Ren hydrogen, produsert fra elektrisitet eller naturgass med karbonfangst og lagring vil kunne være en av de viktigste elementene til å nå de globale klimamålene. Det er viktig og bra at Regjeringen har offensiv satsing på dette området.

Hydrogen, enten benyttet direkte eller som grunnlag for ammoniakk, kan bli fremtidens drivstoff og en svært viktig karbonfri innsatsfaktor i industrielle prossesser. Norge har naturgitte fordeler, kunnskap og kompetanse til å ta en ledende posisjon i denne utviklingen. Hydrogen og karbonfangst og -lagring (CCS) kan, sammen med havvind, utgjøre tre pilarer i et større økosystem som sikrer at Norge opprettholder sin posisjon som en ledende energinasjon også i tiårene som kommer. Sammen med våre store naturgassreserver på sokkelen, vann- og vindkraft, kan hydrogen bli en viktig inntektskilde og skape mange arbeidsplasser i Norge.

– Norge må raskt ta store og aktive grep for å sikre sin posisjon, mange andre ledende industrinasjoner posisjonerer seg for å være i front på denne energiomleggingen, sier Runar Rugtvedt, bransjesjef for leverandørindustrien til olje og gass i Norsk Industri.