Lakseskatten innføres i havbruksnæringen

STATSBUDSJETTET: Norsk Industri og Sjømat Norge var i mai/juni sentrale sammen med fagbevegelsens industriforbund da regjeringen foreslo og Stortinget vedtok å innføre en "lakseskatt" som skal gå til Havbruksfondet. Samtidig ble ideen fra et offentlig utvalg om å innføre grunnrenteskatt for næringen lagt bort.

Havbruket har i disse koronatider vært en av få motorer for industrien, med fortsatt høye investeringer med mye norsk innhold.

Norsk Industri verdsetter det brede politiske flertallet som ble enige om ordningen med "lakseskatt", som i realiteten vil innebære betydelige innbetalinger til kommuner, fylkeskommuner og stat, men som lar havbruksnæringen fortsatt være en motor for industriell aktivitet i Norge, særlig langs store deler av kysten. Med de spenstige planene som mange aktører i bransjen har, ligger det an til fortsatt gode impulser inn mot annen norsk industri i årene fremover. Særlig hvis rammebetingelsene nå får ligge mer i ro fremover.

Havbruksnæringen betaler store milliardbeløp for ny vekst og skal årlig betale en halv milliard kroner i form av 40 øre kiloet sløyd fisk. Næringen skal betale fom 2021, men etterskuddsvis, dvs først i 2022.