Foto: Foto: Stortinget/Vidar M. Husby

Her finner du Norsk Industris saker om statsbudsjettet.

  1. Statsbudsjettet 2024: Raskere oppfølging av Energikommisjonen

    Vi trenger ny kraft raskt, som Energikommisjonen påpekte. Det er derfor positivt med 80 nye stillinger til NVE og Olje- og energidepartementet for å få fart på konsesjonsprosesser på kraftlinjer og kraftproduksjon. 15 mill. kroner går til oppfølging av styringsmekanismen for forsyningssikkerhet for kraft, økt saksbehandlingskapasitet i departementet og RME.