Maritim industri savner tiltak som treffer

Publisert

STATSBUDSJETTET: Mye av vår maritime industri sliter med dårlige markeder og store ekstrakostnader forbundet med korona. Regjeringen har kommet med tiltak under krisen i sommer, og også nå i statsbudsjettet.

Norsk Industris fokus på hva politikken kan bidra med av tiltak som virker raskt er å få forsert en nødvendig ombygging av offshoreflåten til ny teknologi, for å ta ned CO2-utslippene og samtidig hjelpe de verftene som sliter.

– En slik ombygging vil likevel skje innen 2030 på grunn av nasjonale mål, men vi mener det i nåværende og kommende lavkonjunktur er fornuftig å forsere dette arbeidet. På den måten er krisetiltaket riktig politikk over tid. En forsert ombygging av offshoreflåten vil passe våre større skipsverft svært godt, de har gjerne bygget de samme skipene, og de vil på denne måten bli enda bedre på teknologi de vil benytte seg mer av i årene fremover. Tiltaket vil gi god effekt utover i en bred, norskbasert verdikjede, sier Lars Gørvell-Dahll, bransjesjef for maritim bransjeforening i Norsk Industri.

Han etterlyser også at GIEK strekker sine garantier maksimalt under rådende forhold.

Norsk Industri verdsetter at budsjettet varsler en satsing på null-utslipp hurtigbåter og forventer mer detaljer rundt ordningen, slik at fylkeskommuner som ønsker å satse på nullutslipp får klarhet i hva de kan forvente av statlig støtte.

> Les mer her