Vannkraftoppgradering stimuleres

Publisert

STATSBUDSJETTET: Regjeringen åpner for at kraftforetakene kan utgiftsføre investeringskostnader umiddelbart, og ikke over tid slik dagens regler er. Det vil tilføre selskapene betydelig likviditet når de investerer både i nye kraftverk og i oppgraderinger.

Elektrifisering av samfunnet er et av de viktigste klimatiltakene. Behovet for økt kraftproduksjon i de kommende år er formidabelt. Opprustning og utvidelse av eksisterende kraftproduksjon er i den sammenheng helt avgjørende. På en miljøvennlig måte kan vi ved relativt enkle midler uten miljøinngrep realisere 8 TWh. Rammebetingelsene må legges til rette for at vi skal kunne realisere dette potensialet.

I statsbudsjettet åpner regjeringen for at kraftforetakene kan utgiftsføre investeringskostnader umiddelbart, og ikke over tid slik dagens regler er. Det vil i følge regjeringen tilføre selskapene betydelig likviditet når de investerer både i nye kraftverk og i oppgraderinger.

– Dette er en god begynnelse og et godt bidrag for at vi nå kan komme i gang med viktige investeringer. Men dette er på langt nær nok til å utløse hele potensialet. Regjeringen må i tett dialog med bransjen for å sikre at vi får en modell som gir de nødvendige incentiver slik at vi får realisert vannkraftpotensialet som industrien og storsamfunnet sårt trenger i det grønne skiftet, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Norsk Industri har i rapport til regjeringen i mai vist til at dette vil kunne gi betydelige impulser for leverandørindustrien som er viktig i en fase med tiltakende lavkonjunktur. Det er også bra med flere nye terrawatt nå som vi skal elektrifisere samfunnet bredt.

> Rehabiliteringsprosjekter og nye kraftverk som kan fremskyndes

> Les også: Kraftskatt som legger til rette for lønnsomme investeringer (regjeringen.no)