Klare for realisering av CCS

Publisert

STATSBUDSJETTET: Regjeringen foreslår å bevilge i overkant av 2,2 milliarder kroner til fullskala CCS-prosjektet Langskip. Det er svært gledelig at regjeringen har besluttet å bevilge de midlene som skal til for å få realisert en helhetlig verdikjede.

– CO2-håndtering er helt nødvendig for å nå Parismålene. Vi mener fortsatt at den beste løsningen vil være at også Fortums fangstanlegg blir med fra start. På den måten kan vi raskt høste erfaringer fra både sement og avfallssektoren, sier adm. dir. Stein Lier Hansen i Norsk Industri.

Fullskalaprosjektet skal demonstrere at CO2-håndtering er trygt og mulig, og legge til rette for læring og kostnadsreduksjoner for nye prosjekter nasjonalt og internasjonalt. Det skal etableres infrastruktur med ekstra kapasitet. Terskelen for å etablere nye CO2-fangstprosjekter blir dermed lavere.

I våres utarbeidet Norsk Industri en oversikt over industriprosjekter som kan ta Norge videre. Oversikten viste at realisering av fullskalaprosjektet for karbonfangst og -lagring er helt avgjørende, og vil være navet for fremdrift og iverksetting av mange andre klimaprosjekter. En rekke karbonfangstprosjekter er avhengige av at dette realiseres. En helhetlig verdikjede for karbonfangst- og lagring vil også være utløsende for utslippsfri hydrogenproduksjon.

– Satsing på CCS vil skape nye og trygge eksisterende arbeidsplasser i eksport- og leverandørindustrien, og være avgjørende for industrinasjonen Norge i mange år fremover, sier Lier-Hansen.

> Les mer her (regjeringen.no)