For svakt for næringsrettet forskning

STATSBUDSJETTET: Budsjettforslaget for 2021 gir ikke vekst til Innovasjonsprosjekt i næringslivet. Norsk Industri mener dette er svært skuffende.

Industrien søker støtte til forskning og innovasjon som aldri før, det gjør også resten av næringslivet. Vi opplever at en større andel bedrifter er avhengig av offentlig støtte for å kunne opprettholde sin forsknings- og innovasjonsaktivitet. Samtidig kan nettopp dette avgjøre bedriftens konkurransekraft på veien ut av krisen. Budsjettforslaget for 2021 gir ikke vekst til innovasjonsprosjekter i næringslivet, noe Norsk Industri mener er svært skuffende.

Forskningsrådet rapporterer om kø i kassen av søknader med svært høyt nivå. Men kø i kassen betyr at nivået som skal til for å nå opp i konkurransen nå er høyere enn det var før krisen i 2019. Samtidig nærmer kassabeholdningen for 2020 seg slutten, til tross for ekstraordinære bevilgninger på 250 millioner kroner i forbindelse med krisepakken. Dette henger ikke på greip.

– Det er gledelig at det kommer inn sterke FoU-søknader i krisen, men da må vi sørge for at de gode prosjektene rulles ut, ikke hopes opp. Momentet er nå, og Norsk Industri krever strakstiltak, sier Katrine Vinnes, fagsjef for FoU i Norsk Industri.

Tilskudd til næringsrettet forskning må styrkes

I årene etter finanskrisen opplevde vi en markant nedgang i næringslivets FoU-innsats. En reprise på dette kan få alvorlige konsekvenser for konkurransekraften på sikt for norsk industri. Norsk Industri mener derfor at kap 920 Forskningsrådet, post 50 tilskudd til næringsrettet forskning må styrkes med 250 millioner kroner for å ta unna køen av høyt kvalifiserte forskningssøknader fra næringslivet.

Norsk Industri er fornøyd med følgende budsjettforslag vedrørende næringsrettet FoU:

  • 20 millioner kroner ekstra til marin forskning og utvikling av fiskefor basert på norske råvarer
  • Forslagom 50 millioner kroner ekstra i grunnbevilgning til de teknisk-industrielle instituttene.
  • Over Innovasjon Norges budsjett foreslås en økning på 23 millioner kroner til klyngeprogrammene, hvorav 20 millioner øremerkes det nye delprogrammet for modne klynger.
  • Satsingen "Grønn plattform" som ble lansert i forbindelse med den grønne omstillingspakken i vår følges opp som planlagt, med en bevilgning på 333 millioner kroner over tre år som skal fordeles på Forskningsrådet (192 mill.), Innovasjon Norge (102,5 mill.) og Siva (38,5 mill.).
  • På Miljøteknologiordningen til Innovasjon Norge foreslås en vekst på 18 millioner kroner.

– Det er viktig at handlingsrommet i statstøtteregelverket utnyttes til fulle, slik at også de store bedriftene får nytte av virkemiddelapparatet for næringsrettet forskning og innovasjon, sier Vinnes.