CO2-kompensasjon helt nødvendig for industrien

Publisert

STATSBUDSJETTET: Norsk Industri er fornøyd med den nåværende CO2-kompensasjonen videreføres i budsjettet for 2021.

Økt kvotepris gir økt kompensasjon til bedriftene. Formålet med CO2-kompensasjonen er å redusere faren for såkalt karbonlekkasje, som betyr at bedrifter flytter eller etablerer ny produksjon i land med mindre stram klimapolitikk. Denne ekstrakostnaden er en konkurranseulempe for industri i Europa som operer på globale markeder.

– EU har utarbeidet nye retningslinjer for CO2-kompensasjon for perioden 2021-2030. Norsk Industri legger til grunn at regjeringen vil videreføre ordningen og utnytte det handlingsrommet retningslinjene gir, sier adm. dir. Stein Lier Hansen i Norsk Industri.

Les mer:

> Post 74 – CO2-kompensensasjonsordning for industrien

> Ulike budsjettpostar med klima som formål