Norsk Industri

Innhold

Mongstad. Foto: Helge Hansen / Statoil

Petroleum/landanlegg

Det er åtte landanlegg for ilandføring og/eller industriell bearbeiding av olje eller gass i Norge. Dette er de seks anleggene operert av Statoil eller Gassco (Mongstad, Sture, Kårstø, Kollsnes, Tjeldbergodden og Melkøya), samt Shells anlegg på Nyhamna og Essos raffineri på Slagen.

Aktuelle saker:

 1. Aktuelt, Olje og gass

  Kartlegging av HMS

  I perioden 16. oktober til 26. november 2017, vil det bli gjennomført en spørreskjemaundersøkelse til alle som er på jobb på sokkelen eller på landanlegg.

 2. Aktuelt, HMS og IA, Olje og gass

  Rapport om sikkerhet i petroleumsvirksomheten

  Fredag 29. september 2017 overrakte professor Ole Andreas Engen rapporten fra en partssammensatt arbeidsgruppe til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

 3. Aktuelt

  Samling i L-8

  Alle landanleggene var representert på årets L-8 møte som var lagt til Statoil og Tjeldbergodden, noe som ga en god ramme rundt samlingen.