Norsk Industri

Innhold

Mongstad. Foto: Helge Hansen / Statoil

Petroleum/landanlegg

Det er åtte landanlegg for ilandføring og/eller industriell bearbeiding av olje eller gass i Norge. Dette er de seks anleggene operert av Statoil eller Gassco (Mongstad, Sture, Kårstø, Kollsnes, Tjeldbergodden og Melkøya), samt Shells anlegg på Nyhamna og Essos raffineri på Slagen.

Sikkerhetsforums årskonferanse 2019:
Sikkerhet og sårbarhet

Sikkerhetsforums årskonferanse er en viktig møteplass og diskusjonsarena for spørsmål om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Årets konferanse arrangeres tirsdag 28. mai og har tittelen «Sikkerhet og sårbarhet».

Norsk Industri er en av medlemsorganisasjonene i Sikkerhetsforum.

Les mer og meld deg på

Aktuelle saker:

  1. Aktuelt, Olje og gass

    Rapport: Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

    Landrapport RNNP 2017 er et godt grunnlag for en felles oppfatning av HMS-nivået i næringen og dets utvikling i et industriperspektiv.