Foto: AdobeStock

Kraftforedlende industri

Aktuelle saker:

Forbrukere finner produkter fra kraftforedlende industri i husene vi bor i, bilene vi kjører, toget vi tar til jobben, og viktige verktøy som PC, nettbrett og telefon. Storsamfunnet er også avhengig av produkter fra industrien, eksempelvis i fornybar kraftproduksjon og -forsyning, bygningsmaterialer og veier. Industriens produkter inkluderer blant annet kjemiske produkter, metall og metallegeringer, papir og biobaserte kjemikalier, mineralgjødsel, sement, sol- og battericeller. Produktene inngår i komplekse, globale verdikjeder før de kommer fram til forbrukerne. Industrien konkurrerer globalt, med Europa som det viktigste markedet for kraftforedlende industri i Norge.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!