Norsk Industri

Innhold

Gjenvinningsbedriftene

Norsk Industris bransje for gjenvinning består av bedrifter som tilbyr løsninger innen innsamling av avfall, gjenvinning, sluttbehandling, miljøsanering, mottak og behandling av farlig avfall og demolering av bygg, konstruksjoner, skip, etc.

Aktuelle saker for gjenvinningsbransjen

 1. Aktuelt, Gjenvinning

  Landsdekkende tilsyn med brannsikkerhet i avfallsanlegg

  I oktober gjennomføres myndighetenes tilsynsaksjon med brannsikkerheten på norske avfalls- og gjenvinningsanlegg.

 2. Aktuelt, Gjenvinning Sirkulærøkonomi

  Webinarserie - EUs Green Deal og sirkulær økonomi

  Norsk Industri arrangerer tre korte webinarer for medlemmene i Miljøpolitisk utvalg. Øvrige medlemsbedrifter er naturligvis velkommen til å delta.

 3. Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning, Miljø Sirkulærøkonomi

  Industrien og sirkulærøkonomi – muligheter i grønne verdikjeder

  Det er et klart mål at norsk prosessindustri skal bevare og videreutvikle sin posisjon som verdens grønneste og mest foroverlente. Les kronikken undertegnet av Yara, Elkem, Celsa, Hydro, Eyde Cluster og Norsk Industri.

Som medlem i Norsk Industri kan vi tilby mange gode fordeler, juridisk bistand, påvirkningsmuligheter, faglig nettverk mm.