Gjenvinningsbedriftene

Norsk Industris bransje for gjenvinning består av bedrifter som tilbyr løsninger innen innsamling av avfall, gjenvinning, sluttbehandling, miljøsanering, mottak og behandling av farlig avfall og demolering av bygg, konstruksjoner, skip, etc.

Medlemskap og fordeler

Som medlem i Norsk Industri kan vi tilby mange gode fordeler, juridisk bistand, påvirkningsmuligheter, faglig nettverk mm.