Norsk Industri

Innhold

Gjenvinningsbedriftene

Norsk Industris bransje for gjenvinning består av bedrifter som tilbyr løsninger innen innsamling av avfall, gjenvinning, sluttbehandling, miljøsanering, mottak og behandling av farlig avfall og demolering av bygg, konstruksjoner, skip, etc.

Aktuelle saker for gjenvinningsbransjen

 1. Aktuelt, Gjenvinning

  Norsk oversettelse av BREF-dokument for avfallsbehandling

  Nye europeiske utslippskrav til avfallsbehandling skal tre i kraft høsten 2020. Nå foreligger en uoffisiell oversettelse av de nye EU-kravene.

 2. Aktuelt, Gjenvinning

  Åpner nytt papirsorteringsanlegg i Oslo

  Byrådsleder Raymond Johansen åpnet Norsk Gjenvinnings nye papirsorteringsanlegg på Alnabru i Oslo.

 3. Aktuelt, Gjenvinning

  Anbudskonkurranse i Kretsløpet

  Bransjebladet Kretsløpet lyser nå ut en åpen anbudskonkurranse for funksjonen daglig ledelse av bladet.

Se oversikt over medlemsfordelene i Norsk Industri og NHO.