Norsk Industri

Innhold

Gjenvinningsbedriftene

Norsk Industris bransje for gjenvinning består av bedrifter som tilbyr løsninger innen innsamling av avfall, gjenvinning, sluttbehandling, miljøsanering, mottak og behandling av farlig avfall og demolering av bygg, konstruksjoner, skip, etc.

Aktuelle saker for gjenvinningsbransjen

 1. Aktuelt, Gjenvinning

  Nytt EU-veikart for sirkulærøkonomi

  EU-kommisjonen har publisert et nytt veikart for den kommende handlingsplanen om sirkulærøkonomi. Frist for innspill er 20. januar.

 2. Nyhet, Gjenvinning

  En ny "Green Deal" i EU

  EU Kommisjonen har lagt frem en handlingsplan for å bli det første klimanøytrale kontinentet.

 3. Aktuelt, Gjenvinning

  Vellykket HMS-seminar

  Gode innlegg og diskusjoner på Norsk Industri og Norsk Returmetallforenings årlige HMS-seminar for gjenvinningsbransjen.

Se oversikt over medlemsfordelene i Norsk Industri og NHO.