Norsk Industri

Innhold

Foto: Norsk Gjenvinning

Gjenvinning

Norsk Industris bransje for gjenvinning består av bedrifter som tilbyr løsninger innen gjenvinning, renovasjon, vedlikehold og andre miljøtjenester.

Aktuelt

 1. Aktuelt, Gjenvinning

  Ny Stami-rapport om offshoreavfall

  Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har utført et forskningsprosjekt for å undersøke eksponering for kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer ved gjenvinning av avfall fra oljeboring.

 2. Aktuelt, Gjenvinning

  Ny EU veileder om klassifisering av avfall

  EU-kommisjonen har publisert en ny veileder om klassifisering av avfall.

 3. Aktuelt, Gjenvinning

  Seminar for eksportører og importører av avfall

  Miljødirektoratet inviterer aktører som jobber med eksport og import av avfall til sitt årlige seminar torsdag 19. april.

 4. Aktuelt, Gjenvinning

  Balanserte anskaffelser gjennom dialog

  Høsten 2018 inviterer Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) til en felles arena for offentlige innkjøpere og leverandører av avfalls- og gjenvinningstjenester.

Her finner du en oversikt over medlemsfordelene i Norsk Industri og NHO.