Norsk Industri

Innhold

Gjenvinningsbedriftene

Norsk Industris bransje for gjenvinning består av bedrifter som tilbyr løsninger innen innsamling av avfall, gjenvinning, sluttbehandling, miljøsanering, mottak og behandling av farlig avfall og demolering av bygg, konstruksjoner, skip, etc.

Aktuelle saker for gjenvinningsbransjen

 1. Aktuelt, Gjenvinning

  Nytt dansk avfallsforlik

  Partiene i det danske folketinget har inngått et politisk forlik om avfallspolitikken.

 2. Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning, Maritim bransjeforening, Olje og gass, Teknobedriftene, Økonomi

  Prosessindustrien satser på sirkulærøkonomi

  Prosess 21 har publisert en ny rapport om sirkulærøkonomi. Bak rapporten står en ekspertgruppe som har vært satt sammen av deltakere fra prosessindustrien, akademia, LO og Norsk Industri.

 3. Aktuelt, Gjenvinning

  Webinar for avfallsanlegg som omfattes av IED

  Miljødirektoratet, Norsk Industri og Norsk forening for farlig avfall (NFFA) arrangerer tre webinarer for avfallsanlegg som omfattes av industriutslippsdirektivet, 20. aug., 27. aug. og 2. sept. Meld deg på!

Som medlem i Norsk Industri kan vi tilby mange gode fordeler, juridisk bistand, påvirkningsmuligheter, faglig nettverk mm.