Gjenvinningsbedriftene

Norsk Industris bransje for gjenvinning består av bedrifter som tilbyr løsninger innen innsamling av avfall, gjenvinning, sluttbehandling, miljøsanering, mottak og behandling av farlig avfall og demolering av bygg, konstruksjoner, skip, etc.

Aktuelle saker for gjenvinningsbransjen

  1. Taktskifte i EUs råvarepolitikk

    EU-kommisjonen har lagt frem forslag til ny råvareforordning. Det nye råvareinitiativ skal styrke tilgangen på kritiske og strategisk viktige råvarer.

  2. Ny NHO-rapport om utvidet produsentansvar

    NHO, Norsk Industri, NHO Mat og Drikke, NHO Service og Handel og Sjømat Norge har utarbeidet en fagrapport om utvidet produsentansvar som miljøpolitisk virkemiddel.

  3. Styrker partssamarbeidet i gjenvinningsbransjen

    Norsk Industri, Fellesforbundet, Industri Energi og Norsk Arbeidsmandsforbund gjennomførte nylig et felles prosjekt for å styrke partssamarbeidet i gjenvinningsbransjen innen HMS.

Medlemskap og fordeler

Som medlem i Norsk Industri kan vi tilby mange gode fordeler, juridisk bistand, påvirkningsmuligheter, faglig nettverk mm.