Gjenvinningsbedriftene

Norsk Industris bransje for gjenvinning består av bedrifter som tilbyr løsninger innen innsamling av avfall, gjenvinning, sluttbehandling, miljøsanering, mottak og behandling av farlig avfall og demolering av bygg, konstruksjoner, skip, etc.

Aktuelle saker for gjenvinningsbransjen

  1. Langtidstrender for gjenvinningsindustrien

    Norsk Industri har innhentet tall for omsetning og sysselsatte i avfalls- og gjenvinningsbransjen fra SSB siden 2010. Nå er langtidstrendene i statistikkgrunnlaget samlet i ett dokument.

  2. Ny nordisk miljørapport

    Nordisk Ministerråd har publisert en rapport om regelverk og myndighetspraksis når det gjelder tillatelse til forurensende virksomhet.

Medlemskap og fordeler

Som medlem i Norsk Industri kan vi tilby mange gode fordeler, juridisk bistand, påvirkningsmuligheter, faglig nettverk mm.