Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Gjenvinningsbedriftene

Norsk Industris bransje for gjenvinning består av bedrifter som tilbyr løsninger innen innsamling av avfall, gjenvinning, sluttbehandling, miljøsanering, mottak og behandling av farlig avfall og demolering av bygg, konstruksjoner, skip, etc.

Aktuelle saker for gjenvinningsbransjen

 1. Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning, Påbyggergruppen koronaviruset

  Kritiske samfunnsfunksjoner

  16. mars kom departementene med en liste over hvilke ansatte innenfor de funksjonene som er definert som samfunnskritiske som ved behov bør ha tilbud om skole- eller barnehageplass for sine barn.

 2. Aktuelt, Nyhet, Jus, Gjenvinning, Olje og gass, Påbyggergruppen, Økonomi, Forskning og innovasjon koronaviruset

  Innspill til nye strakstiltak fra regjeringen

  Adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri var søndag i møte med statsminister Erna Solberg. Temaet var nye strakstiltak, ettersom situasjonen nå er klart forverret i forhold til fredagen, da statsministeren la frem regjeringens strakstiltak.

 3. Aktuelt, Gjenvinning

  Ny utredning om overflatevann

  COWI har utført en utredning om prioriterte miljøfarlige stoffer i overflatevann på avfalls- og gjenvinningsanlegg.

Se oversikt over medlemsfordelene i Norsk Industri og NHO.