Norsk Industri

Innhold

Foto: Norsk Gjenvinning

Gjenvinning

Norsk Industris bransje for gjenvinning består av bedrifter som tilbyr løsninger innen gjenvinning, renovasjon, vedlikehold og andre miljøtjenester.

Aktuelt

 1. Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning, Energi og klima, Miljø, Materialrommet

  Ny Stortingsmelding om avfallspolitikk

  Regjeringen har lagt frem en ny stortingsmelding – Avfall som ressurs. Meldingen handler om avfallsforebygging, ombruk og materialgjenvinning, og ikke minst opprydning av marin forsøpling.

 2. Aktuelt, Gjenvinning

  Vil innføre avgift på avfallsforbrenning

  I den nye klimameldingen foreslår regjeringen å innføre prising av utslipp av klimagasser fra avfallsforbrenningsanlegg i ikke-kvotepliktig sektor.

 3. Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning, Forskning og innovasjon, Miljø, Materialrommet

  Nominert til Nordisk Råds Miljøpris

  Eyde-klyngen er nominert til Nordisk Råds Miljøpris med den begrunnelsen at de går foran som et godt eksempel for et avfallsfritt samfunn.

 4. Aktuelt, Gjenvinning

  Nye retningslinjer for grønnlistet avfall

  EU har vedtatt nye retningslinjer for grensekryssende transport av såkalt grønnlistet avfall.

Her finner du en oversikt over medlemsfordelene i Norsk Industri og NHO.