Norsk Industri

Innhold

Foto: Aqua Culture Engineering

Havbruksleverandørene

Vi representerer ledende norske teknologi og service leverandører med leveranser til nasjonale og internasjonale bedrifter i havbruksnæringen, maritim bransje og i olje og gass.

Aktuelt

  1. Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene, Maritim bransjeforening, Olje og gass

    Ringvirkningsanalyse for havbruksleverandørene lansert

    Ringvirkningsanalysen for teknologi og serverleverandører til sjømatnæringen er nå tilgjengelig for nedlasting.

  2. Aktuelt, Havbruksleverandørene

    Bred deltakelse på temaseminar om utviklingstillatelser

    Det var god deltakelse da Norsk Industri og TRITON tenketank inviterte til temaseminaret "7-mils støvlene i havbruket" 30. mai.

Her finner du en oversikt over medlemsfordelene i Norsk Industri og NHO.