Norsk Industri

Innhold

Foto: Aqua Culture Engineering

Havbruksleverandørene

Vi representerer ledende norske teknologi- og serviceleverandører med leveranser til nasjonale og internasjonale bedrifter i havbruksnæringen, maritim bransje og i olje og gass.

Aktuelt

  1. Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene, Økonomi

    Bastant nei til grunnrenteskatt

    Havbruksskatteutvalgets flertall foreslår en ny statlig grunnrenteskatt for havbruk. Norsk Industri, som har verdens største oppdrettsselskap Mowi og størstedel av leverandørindustrien som medlemmer, avviser forslaget.

  2. Aktuelt, Havbruksleverandørene

    Hvordan kan vi redusere risikoen for rømming i havbruksnæringen?

    4. oktober deltok Norsk Industri, Sjømat Norge, Sjømatbedriftene og Kystrederiene på møte hos Fiskeri- og sjømatministeren for å drøfte situasjonen knyttet til rømmingshendelser.

Se oversikt over medlemsfordelene i Norsk Industri og NHO.