Norsk Industri

Innhold

Foto: Aqua Culture Engineering

Havbruksleverandørene

Vi representerer ledende norske teknologi og service leverandører med leveranser til nasjonale og internasjonale bedrifter i havbruksnæringen, maritim bransje og i olje og gass.

Aktuelt

  1. Aktuelt, Havbruksleverandørene, Maritim bransjeforening, Havrommet

    Klokkertro på oppdrett

    Petter Arnesen er ny fagsjef i Norsk Industri. Han skal først og fremst arbeide med implementeringen av veikartet for oppdrettsnæringen.

  2. Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene

    Utviklingstillatelser – katalysator for videre vekst i havbruksnæringen

    Sjømatnæringens aktører har høye ambisjoner og målsettinger, og et stort verdiskapingspotensial. Men, de stoppes av sen saksbehandling, manglende tilbakemeldinger, og gjennomgående reduserte volumtilsagn.

Her finner du en oversikt over medlemsfordelene i Norsk Industri og NHO.