Norsk Industri

Innhold

Foto: Aqua Culture Engineering

Havbruksleverandørene

Vi representerer ledende norske teknologi- og serviceleverandører med leveranser til nasjonale og internasjonale bedrifter i havbruksnæringen, maritim bransje og i olje og gass.

Aktuelt

  1. Aktuelt, Havbruksleverandørene, Økonomi konjunkturrapporten

    Ny merdteknologi fra Akvadesign

    I Konjunkturrapporten 2019 kan du lese om Akvadesign, som siden 2008 har drevet forskning og utvikling av lukket merdteknologi.

  2. Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene, Maritim bransjeforening, Olje og gass, Havrommet

    Store muligheter for økt verdiskaping innenfor havnæringene i Nord-Norge

    En ny mulighetstudie utarbeidet av SINTEF viser et betydelig vekstpotensiale for ulike havnæringer i Nord-Norge.

Se oversikt over medlemsfordelene i Norsk Industri og NHO.