Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Foto: Aqua Culture Engineering

Havbruksleverandørene

Vi representerer ledende norske teknologi- og serviceleverandører med leveranser til nasjonale og internasjonale bedrifter i havbruksnæringen, maritim bransje og i olje og gass.

Aktuelt

  1. Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene koronaviruset

    Havbruksnæringen kan gi nye arbeidsplasser i leverandørindustrien

    Norsk Industri og Stiim Aqua Cluster foreslår strakstiltak som kan dempe korona-krisen i norsk økonomi.

  2. Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene, Maritim bransjeforening

    Ny GIEK-garanti hjelper maritime leverandører med å vokse i nye markeder

    Aukra Maritime utenfor Molde ville levere til Aker Biomarines nye forsyningsskip for krill. Med ny finansiering fra statlige GIEK og DNB kunne bedriften oppskalere og kontrakten kom på plass. Bemanningen økte med 50 prosent.

Se oversikt over medlemsfordelene i Norsk Industri og NHO.