Norsk Industri

Innhold

Foto: Aqua Culture Engineering

Havbruksleverandørene

Vi representerer ledende norske teknologi- og serviceleverandører med leveranser til nasjonale og internasjonale bedrifter i havbruksnæringen, maritim bransje og i olje og gass.

Aktuelt

  1. Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene, Maritim bransjeforening, Forskning og innovasjon

    Ytterligere 65 millioner kroner til prosjekter innen grønn skipsfart fra Forskningsrådet (MAROFF)

    Regjeringen har i "tiltakspakke 3" gitt Forskningsrådet en engangsbevilgning på 65 millioner kroner som skal bidra til utslippsreduksjon fra sjøtransport og til grønn omstilling i maritim sektor.

  2. Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene, Økonomi

    Skatteregimet for havbruk må avklares nå!

    I et felles innspill til Stortingets Finanskomite og Næringskomite tar Fellesforbundet, NNN, Sjømat Norge og Norsk Industri til orde for at Stortinget nå må lande på hvordan skatteregimet for havbruk skal være, og at dette gjøres gjennom et bredere forlik slik at bedriftene får avklarte rammevilkår.

Som medlem i Norsk Industri kan vi tilby mange gode fordeler, juridisk bistand, påvirkningsmuligheter, faglig nettverk mm.