Norsk Industri

Innhold

Elektro og energi

Bransjeforeningen skal bidra til å skape et godt bransjemiljø ved informasjonsutveksling, møter og seminarer, og skal dessuten fremstå som et faglig forum der man drøfter og utreder saker som er vesentlige for bransjens utvikling.

Aktuelt, Elektro og energi veikart

Overrakte veikart for elektro- og energibransjen

Under bransjens styre- og årsmøte overrakte styreleder Arne Klette (ABB) veikartet til Norsk Industris adm. direktør Stein Lier-Hansen.

Under har vi samlet noen nyttige lenker:

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!

Dette får du som medlem i Norsk Industri.