Elektro og Energi

Bransjeforeningen skal bidra til å skape et godt bransjemiljø ved informasjonsutveksling, møter og seminarer, og skal dessuten fremstå som et faglig forum der man drøfter og utreder saker som er vesentlige for bransjens utvikling.

Batteriindustrien

Om norsk batterisatsing og analyse av kompetansebehovet i batteriverdikjeden. Les om BattKOMP-prosjektet.

Energy Transition Norway

2021-utgaven av Energy Transition Norway ble lansert tirsdag 23. november 2021.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!