Norsk Industri

Innhold

Elektro og Energi

Bransjeforeningen skal bidra til å skape et godt bransjemiljø ved informasjonsutveksling, møter og seminarer, og skal dessuten fremstå som et faglig forum der man drøfter og utreder saker som er vesentlige for bransjens utvikling.

I rapporten "Energy Transition Norway 2020" slås det fast at Norge ikke vil nå klimamålene i 2030 eller 2050. Norsk Industri etterlyser politisk besluttsomhet i møte med omstillingen av norsk økonomi og energisektor.

Under har vi samlet noen nyttige lenker:

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!