Hywind Tampen floating wind farm Gullfaks platform - illustration Illustrasjon av Hywind Tampen flytende vindpark ved Gullfaks-platformen. Foto: Equinor

Norsk Industri Offshore

Bransjeforeningen representerer bedrifter som har leveranser rettet mot offshore-industri, herunder olje og gass, havvind, hydrogen, karbonfangst og -lagring, havbunnsmineraler, nye energiformer m.m.

Banner logo Offshore Strategikonferansen Foto: Norsk Industri

Offshore Strategikonferansen

Velkommen til Stavanger Forum 6.-7. februar 2024!

Norges viktigste møteplass for leverandørindustrien! Konferansen finner sted i februar hvert år i Stavanger.

Havvind Foto: AdobeStock

Samarbeidsforum for havvind

Samle, styrke, synliggjøre

Aktuelt:

  1. God vekst i fornybarnæringen

    Multiconsult har gjort den årlige gjennomgangen på oppdrag for Olje- og energidepartementet av omsetning i fornybarnæringen. Denne viser at den internasjonale omsetningen i fornybarnæringen økte med 11 prosent fra 2021 til 2022.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!