Hywind Tampen floating wind farm Gullfaks platform - illustration Illustrasjon av Hywind Tampen flytende vindpark ved Gullfaks-platformen. Foto: Equinor

Norsk Industri Offshore

Bransjeforeningen representerer bedrifter som har leveranser rettet mot offshore-industri, herunder olje og gass, havvind, hydrogen, karbonfangst og -lagring, havbunnsmineraler, nye energiformer m.m.

Aktuelt:

  1. Eksfin lanserer ny løsning for arbeidskapital

    God tilgang på arbeidskapital er viktig for norske små og mellomstore vekstbedrifter som sikter mot internasjonale markeder. Nå åpner Eksfin en heldigital løsning som styrker tilgangen på arbeidskapital.

Banner logo Offshore Strategikonferansen Foto: Norsk Industri

Offshore Strategikonferansen

Norges viktigste møteplass for leverandørindustrien! Konferansen finner sted i februar hvert år i Stavanger.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!